dollar general coupon matchups 11/29 top 10 gifts for younger brother fly shop closeouts discount coupon maple leaf gifts daly city american express gift card not working on ebay

Adalimumab

0

Adalimumab – reumatoidni artritis – mere opreza

Adalimumab je ljudsko monoklonsko antitelo koji pripada grupi lekova koji se zovu inhibitori faktora nekroze tumora alfa. Deluje tako što sprečava vezivanje TNF alfa sza p55 receptor što dovodi do poboljšanja simptoma kod pacijenata koji boluju od reumatoidnog artritisa.

Mere opreza

Adalimumab se ne treba primenjivati kod pacijenata koji imaju tuberkulozu, jer su prijavljeni slučajevi pojave ove bolesti kod pacijenata koji uzimaju ovaj lek. Meta-analiza koja je obuhvatila 7009 pacijenata koji su uzimali ovaj lek je pokazala da je 9 pacijenata dobilo tuberkulozu indukovanu ovim lekom. 1

Studija koja se bavila neželjenim efektima ovog leka je pokazala da Adalimumab dvostruko povećava rizik od nastanka ozbiljnih infekcija, pa se ne treba koristiti kod pacijenata koji već imaju aktivnu infekciju ili sepsu. 2 Ako primetite simptome infekcije (npr. upala grla, kašalj, groznica, otežano disanje ili drugo) odmah se javite lekaru. Prijavljena je i pojava oportunističkih infekcija koje mogu imati smrtni ishod.

Ista studija ukazuje na mogućnost pogoršanja simptoma kod pacijenata koji boluju od kongestivne srčane insuficijencije. Iz tog razloga, Adalimumab je kontraindikovan kod bolesnika sa srčanom insuficijencijom.

Kohli R. et al su prijavili slučaj 78 godišnjeg muškarca koji je primao Adalimumab i kod kojeg se javilo akutno oštećenje pluća. Autor upozorava na značajnost ovog neželjenog efekta (s obzirom da može imati smrtni ishod) i ukazuje na potrebu da lekari odmah reaguju ukoliko se javi tahipneja (ubrzano disanje). 3

Adalimumab se treba oprezno koristiti i u sledećim stanjima:

 • Kod pacijenata koji boluju od multiple skleroze
 • Kod pacijenata koji boluju od retkog Gullian-Barre sindroma
 • Kod pacijenata koji imaju anemiju
 • Kod pacijenata koji imaju nizak broj leukocita u krvi

Adalimumab, trudnoća i dojenje

Sprovedena su istraživanja na majmunima pri čemu Adalimumab nije pokazao toksičan efekat na fetus. Međutim, do sada je prijavljen samo jedan slučaj primene ovog leka u humanoj trudnoći. 4  Vesga L. et al su prijavili prikaz slučaja 34 godišnje trudnice koja je primila ukupno 38 doza tokom trudnoće i ona je rodila potpuno zdravu bebu. No, na osnovu mehanizma dejstva ovog leka, očekuje se povećanje rizika od infekcija i kod novorođenčadi kao i moguća komprimacija imunog sistema. Zbog toga se preporučuje da novorođenčad čije su majke uzimale ovaj lek tokom trudnoće ne primaju vakcinu tokom prvih 6 meseci života.

Dojenje se treba izbegavati a prema Patient Information Leaflet majka ne sme da doji i 5 meseci nakon primene poslednje doze ovog leka.

Način primene

Adalimumab se primenjuje subkutano i samo od strane obučenog medicinskog osoblja. Vaš lekar će izračunati koja je doza najbolja za vas na osnovu vaše telesne površine. Ovaj lek se može koristiti i kod dece za lečenje poliartikularnog juvenilnog idiopatskog artritisa.

Interakcije

Adalimumab se ne sme primenjivati istovremeno sa sledećim lekovima:

 • Kortikosteroidi, kao što su: metilprednizolon, deksametazon, prednizon, triamcinolon i hidrokortizon.
 • Lekovi koji se koriste za lečenje HIV, kao što su: zidovudin
 • Lekovi koji se koriste za lečenje autoimunih bolesti (kao što je reumatoidni artritis), kao što su: abatacept, azatioprin, tocilizumab i anakinra.
 • Altretamin – lek koji se koristi za lečenje karcinoma jajnika
 • Melfalan – lek koji se koristi za lečenje multiplog mijeloma
 • Drugi lekovi za lečenje različitih tipova karcinoma, kao što su: doksorubicin, atezolizumab i drugi.

Ovi lekovi imaju imunosupresivno dejstvo pa istovremena primena sa Adalimumab lekom povećava rizik od pojave ozbiljnih infekcija.

Neželjena dejstva

Adalimumab može da izazove sledeća neželjena dejstva:

 • Različite vrste infekcija
 • Smanjen broj leukocita u krvi
 • Smanjen broj eritrocita u krvi
 • Pancitopenija
 • Smanjen broj trombocita u krvi
 • Smanjenje nivoa kalijuma, fosfata i kalcijuma u krvi
 • Povećanje nivoa glukoze u krvi
 • Guillain-Barre sindrom
 • Optički neuritis
 • Oštećenje vida
 • Dupli vid
 • Glavobolja
 • Migrena
 • Vrtoglavica
 • Osećaj trnjenja u rukama
 • Oštećenje sluha
 • Ubrzan rad srca
 • Kongestivna srčana insuficijencija
 • Ubrzano disanje
 • Otežano disanje
 • Poremećaj ukusa
 • Oštećenje jetre
 • Oštećenje pluća
 • Pojačano znojenje
 • Nokturija

Reference

 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24789000
 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16011443
 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3700490/
 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1774554/

Informacije na ovom sajtu su namenjene samo u svrhe edukacije i ni na koji način ne mogu zameniti posetu odgovaraćeg medicinskog stručnjaka. Uvek se posavetujte sa vašim lekarom ili farmaceutom ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica.

Podelite

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.