excedrin tension headache discontinued free printable merry christmas gift tags scarlett's miami coupon ammunition store coupon sushi lounge morristown coupon

ACE inhibitori

ACE inhibitori su lekovi koji blokiraju angiotenzin-konvertujući enzim, čime sprečavaju nastanak supstance koja se zove angiotenzin II. Ova supstanca deluje tako što sužava krvne sudove čime povišava krvni pritisak, te sprečavanjem nastanka ove supstance, ACE inhibitori snižavaju povišeni krvni pritisak, zbog čega se koriste u terapiji hipertenzije (povišen krvni pritisak). Osim u lečenju visokog krvnog pritiska, ACE inhibitori se koriste i u prevenciji angine pektoris odnosno smanjuju i sprečavaju pojavu napada angine kao i lečenju srčane slabosti (srčana insuficijencija). ACE inhibitori pokazuju i veoma povoljan efekat kod bubrežnih bolesnika i pacijenata koji boluju od dijabetesa. Koriste se i kod pacijenata koji su doživeli infarkt srca ili mozga jer smanjuju verovatnoću od ponovne pojave infarkta. Doziranje zavisi od leka do leka, ali se obično preporučuje uzimanje ujutru, odmah nakon ustajanja. ACE inhibitori se često kombinuju sa diureticima (lekovi za izmokravanje), zbog jačeg efekta na snižavanje krvnog pritiska. Naročito je povoljna njihova kombinacija sa tiazidnim diureticima (hidrrohlortiazid i drugi). Najčešći neželjeni efekat prilikom primene ACE inhibitora je suv kašalj, koji može biti jako uporan. Ukoliko kašalj ne prestaje, onda će vam lekar preporčuti uzimanje drugog leka. Ovi lekovi povećavaju nivo kalijuma u krvi, te se mora voditi računa o nivou kalijuma u krvi, naročito ako se istovremeno uzimaju drugi lekovi koji takođe povećavaju nivo kalijuma, kao što su: nesteroidni anti inflamatorni lekovi (diklofenak, ibuprofen, ketoprofen, naproksen, indometacin, etodolak, flurbiprofen i drugi), diuretici koji štede kalijum (spironolakton, triamteren, amilorid) i drugi. Povišen nivo kalijuma u krvi može da dovede do poremaćaja rada srca i do pojave aritmija (nepravilan rad srca), te je neophodno da se odmah javite lekaru ukoliko primetite bilo koje promene u radu srca ili bol u grudima. Veoma retko mogu da dovedu do pojave angioedema (otok dubljih slojeva kože, naročito u predelu lica). ACE inhibitori se ne smeju nikada primenjivati tokom trudnoće jer mogu izazvati poremećaje kod ploda (fetusa). Najvažniji predstavnici su: ramipril (Ampril, Piramil, Prilinda, Ramitens, Vivace, Tritace), kaptopril (Katopil, Zorkaptil), fosinopril (Monopril), cilazapril (Prilazid, Zobox), enalapril (Prilenap), perindopril (Nopritex, Perigard, Prenessa, Prexanil, Relika), lizinopril (Irumed, Lizopril, Skopryl), kvinapril (Hemokvin), trandolapril i drugi.

ACE inhibitori
0

Prilenap – Mere opreza | Način primene | Neželjeni efekti Prilenap je lek koji kao aktivnu…

ACE inhibitori
0

Enap – Mere opreza | Način primene | Neželjeni efekti Enap tablete sadrže aktivnu supstancu enalapril-maleat.…

ACE inhibitori
0

Lopril – Mere opreza | Način primene | Neželjeni efekti Lopril je lek koji kao aktivnu…

ACE inhibitori
0

Skopryl – Mere opreza | Način primene | Neželjeni efekti Skopryl sadrži lizinopril i deluje kao inhibitor…

1 2 3