Antikancerogeni lekovi

Antikancerogeni lekovi
0

Gemnil Gemnil odnosno njegova aktivna supstance gemcitabin spadaju u grupu antikancerogenih lekova (po hemijskoj strukturi…