Ciklofosfamid

0

Informacije o leku Ciklofosfamid, mere opreza, način primene, neželjena dejstva

Ciklofosfamid je lek koji pripada grupi lekova koji se zovu antineoplastici odnosno citostatici. Ciklofosfamid se koristi za lečenje različitih oblika tumora (Hodžkinov limfom, Non-Hodžkinov limfom, karcinom dojke, karcinom jajnika, neuroblastom, leukemija i drugi). Ciklofosfamid se može koristiti sam ili u kombinaciji sa drugim lekovima.

Ciklofosfamid postoji u obliku injekcija i to u dozi od 500 mg i 1000 mg.

Mere opreza

Ciklofosfamid se ne sme primenjivati kod pacijenata koji su alergični na ciklofosfamid i druge slične lekove.

Ciklofosfamid se ne sme primenjivati ni kod pacijenata koji imaju teško oštećenje koštane srži kao i kod pacijenata koji imaju urinarne poremećaje (npr. cistitis).

Ciklofosfamid se ne sme primenjivati ni tokom trudnoće. Muškarci trebaju imati na umu da ovaj lek može da utiče na kvalitet sperme, te takvi pacijenti ne trebaju da planiraju decu i u narednih 12 meseci od prestanka primene ovog leka. Ciklofosfamid može da uzrokuje sterilitet i kod žena i kdo muškaraca.

Ciklofosfamid kao o gotovo svi citotoksični lekovi, može da dovede do pojave leukopenije (smanjenje broja leukocita u krvi). Leukociti su odbrambeni sistem organizma, te kada je njihov broj smanjen, smanjena je i sposobnost organizma da se brani od mikroorganizma te je povećan rizik od pojave različitih infekcija koje mogu biti i fatalne! Ukoliko primetite simptome slične gripu: kašalj, upala grla, groznica, odmah se javite lekaru, kako bi se ispitalo da li se radi o infekciji.

Zato je veoma važno da dok ste na terapiji ovim lekom, izbegavate kontakt sa ljudima koji imaju neku infekciju, jer je organizam slabiji i podložniji infekcijama i teško se bori sa svakom infekcijom koja napadne organizam.

Ciklofosfamid se zbog toga ne sme koristiti kod pacijenata koji imaju neku aktivnu infekciju u organizmu.

Ovaj lek može da smanji i nivo eritrocita i da dovede do anemije i pojave simptoma, kao što su: bledilo, tremor, slabost i drugi.

Ciklofosfamid može da izazove cistitis (upala bešike), koja može biti krvarenjem. Ukoliko se javi cistitis, treba prekinuti sa korišćenjem ovog leka, jer pojava cistitisa može da bude znak da je došlo do pojave drugih karcinoma na urinarnom traktu! Ukoliko primetite krv u urinu, odmah se javite lekaru! Preporučuje se redovno praćenje urina odnosno da li je krv prisutna u urinu!

Ciklofosfamid može da izazove i fatalno oštećenje srca! Ukoliko primetite nepravilan rad srca (aritmija), odmah se javite lekaru.

Ovaj lek kao i svi lekovi za lečenje tumora, može da dovede do pojave opadanja kose (alopecija). Kosa može ponovo da vam naraste, nakon prestanka primene ovog leka.

Takođe, ovaj lek veoma često izaziva mučninu. Razgovarajte sa vašim lekarom o primeni lekova za lečenje mučnine.

Primena tokom trudnoće i dojenja

Ciklofosfamid se ne sme primenjivati tokom trudnoće, osim ako je korist za majku veća od rizika za dete. Ciklofosfamid može da izazove malformacije kod ploda, mada postoje primeri gde su trudnice koje su primale ovaj lek, rodile potpuno zdravu decu.

Izbegavajte dojenje dok ste na terapiji ovim lekom, jer može da naškodi vašoj bebi.

Ciklofosfamid može da izazove sterilitet kod žena i kod muškaraca. Muškarci ne smeju da planiraju decu i do 12 meseci od prestanka primene ovog leka.

Način primene

Doza se određuje na osnovu telesne površine pacijenata. Doza se određuje posebno za svakog pacijenta. Doza zavisi i od težine stanja.

Lek se primenjuje intravenski i može se primenjivati samo od strane obučenog medicinskog osoblja u kliničkim centrima. Veoma je važno da pacijent pije dovoljno tečnosti dok prima ovaj lek, jer se tako omogućava redovno pražnjenje bešike čime se smanjuje rizik od pojave cistitisa. Dužina primene leka, zavisi od odgovara organizma.

Ciklofosfamid se može primeniti kao injekcija i kao intravenska infuzija. Može se rastvoriti u fiziološkom rastvoru (0.9 % NaCl) ili u Ringer-ovom rastvoru. Prilikom dodavanja praška ciklofosfamid leka, treba rastvor snažno promućkati kako bi se dobro rastvorio.

Primena sa drugim lekovima (Interakcije)

Ciklofosfamid se ne sme primenjivati u kombinaciji sa sledećim lekovima:

  • Bupripion, lek koji se koristi za lečenje psihičkih poremećaja. Ovaj lek može da uspori dejstvo Ciklofosfamid leka i da tako utiče na ishod lečenja!
  • Ciprofloksacin, lek koji se koristi za lečenje urinarnih infekcija. Ovaj lek, takođe, može da uspori dejstvo Ciklofosfamid leka i da tako utiče na ishod lečenja!
  • Lekovi koji se koriste za lečenje epilepsije, kao što su: fenitoin, fenobarbiton, karbamazepin i drugi. Ovi lekovi mogu da smanje dejstvo Ciklofosfamid leka.
  • Lekovi za lečenje visokog krvnog pritiska, kao što su: hidrohlortiazid, furosemid (Lasix), spironolakton, traimateren, amilorid, enalapril, kvinapril, lizinopril, kaptopril, ramipril i drugi.
  • Lekovi koji se koriste za lečenje side (HIV).
  • Lekovi koji se koriste za lečenje gljivičnih infekcija.

Obavestite lekara o svim lekovima i biljnim preparatima koje uzimate.

Istovremena primena Ciklofosfamid leka sa alkoholnim pićima, jer postoji povećan rizik od pojave mučnine.

Neželjena dejstva

Ciklofosfamid može da izazove sledeća neželjena dejstva: leukopenija (smanjen broj leukocita u krvi) zbog čega je oslabljen imuni sistem organizma, pa je organizam sklon pojavi različitih infekcija, pojava karcinoma na različitim delovima organizma, trombocitopenija (smanjen broj trombocita), poremećaj nivoa glukoze u krvi, vrtoglavica, zbunjenost, trnjenje, poremećaj ukusa, poremećaj sluha, nepravilan rad srca (aritmija), infarkt srca, venska tromboza, mučnina, povraćanje, bol u stomaku, alopecija (opadanje kose), alergija i drugi.

Informacije na ovom sajtu su namenjene samo u svrhe edukacije i ni na koji način ne mogu zameniti posetu odgovaraćeg medicinskog stručnjaka. Uvek se posavetujte sa vašim lekarom ili farmaceutom ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica.

Podelite

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.