Citarabin

0

Citarabin – lek za lečenje karcinoma – neželjena dejstva

Citarabin je lek koji pripada grupi antimetabolita iz serije pirimidinskih antagonista i koristi se za lečenje različitih vrsta kancera. Citarabin se u organizmu pretvara u citarabin-5-trifosfat koji vrši inhibiciju DNK polimeraze što prouzrokuje citotoksični efekat.

Citarabin se koristi za lečenje sledećih vrsta kancera:

 • Akutna mijeloidna leukemija (AML)
 • Akutna limfoblastna leukemija (ALL)
 • Hronična mijeloidna leukomija (CML)
 • Non-Hodgkin limfomi

Kontraindikacije i mere opreza

Citarabin se ne sme primenjivati kod pacijenata koji su alergični na ovaj lek.

Najozbiljniji neželjeni efekat ovog leka je supresija koštane srži poznata i kao mijelotoksičnost, te stoga hematološke testove treba obavljati redovno tokom terapije.

S obzirom da ovaj lek može da poveća nivo mokraćne kiseline u krvi i da izazove stanje koje se naziva hiperurikemija, preporučuje se redovna kontrola nivoa ove kiseline u krvi i poseban oprez kod pacijenata koji boluju od gihta.

Prijavljeni su slučajevi perikarditisa (zapaljenje srčane kese) kod pacijenata koji su na terapiji ovim lekom, pa se preporučuje redovno praćenje EKG-a za vreme terapije.

Pacijenti oba pola koji su seksualno zreli moraju da primenjuju odgovarajuće kontraceptivne metode tokom terapije kao i šest meseci nakon prekida terapije, jer je primena ovog leka tokom trudnoće kontraindikovana.

S obzirom da može da oslabi imunitet (jer smanjuje broj leukocita u krvi), ne sme se primenjivati kod pacijenata koji imaju teške infekcije. Ako primetite simptome slične gripu (groznica, kašalj ili upaljeno grlo), trebate se obratiti lekaru jer to može biti znak da se javila leukopenija.

Izbegavajte direktan kontakt leka sa kožom ili sluzokožom jer može doći do oštećenja. Ako dođe do kontakta, neophodno je da isperete kožu velikim količinama hladne vode i sapunom.

Prijavljeni su i slučajevi teške respiratorne insuficijencije koji mogu biti opasni po život! Ako primetite kašalj, zviždanje u grudima ili otežano disanje, odmah obavestite lekara.

Prijavljeni su i slučajevi intestinalne ulceracije i ileusa, koji posledično mogu da dovedu do septikemije izazvane Gram negativnim bakterijama, što takođe može biti opasno po život. Ako primetite mučninu,, gađenje, povraćanje, jak bol u trbuhu, nadutost stomaka i opstipacija, odmah se javite lekaru.

Takođe, dostupne studije o ovom leku pokazuju da može da izazove i cerebralnu toksičnost, konvulzije i druge neželjene efekte u centralnom nervnom sistemu, koji takođe mogu imati ozbiljne posledice.

Citarabin, trudnoća i dojenje

Ako se primeni tokom trudnoće Citarabin može da izazove teške defekte te se treba izbegavati tokom trudnoće. Međutim, usled rizika po život majke a samim tim i deteta koji postoji ukoliko se rak ne leči, lekar može da odluči da ovaj lek ipak primenjujete i tokom trudnoće.

Muškarcima koji su seksualno zreli se savetuje kriokonverzacija sperme pre terapije, jer Citarabin može da uzrokuje sterilnost.

Dojenje se mora prekinuti dok ste na terapiji ovim lekom.

Doziranje

Citarabin se primenjuje u obliku brze intravenske infuzije jer se ona bolje podnosi u odnosu na sporu. Primenjuje se samo od strane onkologa.

Ne postoje oralni oblici ovog leka.

Doza se preračunava u odnosu na telesnu površinu pacijenata i obično iznosi 70-200 mg/m2 telesne površine na dan. Doza se može povećati i do 3000 mg/m2 telesne površine dnevno ukoliko vaš lekar smatra da je tako visoka doza neophodna.

Citarabin se može primenjivati i ugradnjom implantibilnih infuzionih pumpi (tzv. intratekalna primena) i u tom slučaju je preporučena doza 5-75 mg/m2 telesne površine.

Interakcije

Istovremena primena Citarabin leka sa sledećim lekovima povećava rizik od smanjenja broja leukocita i posledične pojave životno ugružavajućih infekcija:

 • Adalimumab, golimumab (monoklonska antitela koja se koristi za lečenje juvenilnog idiopatskog artritisa, reumatoidnog artritisa, psorijaznog artritisa i ankiloznog spondilitisa)
 • Certolizumab (monoklonsko antitelo koje se koristi za lečenje Chron bolesti)
 • Natalizumab (monoklonsko antitelo koje se koristi za lečenje multiple skleroze)
 • Leflunomid (lek koji se koristi za lečenje reumatodnog i psorijaznog artritisa)
 • Teriflunomid (lek koji se koristi za lečenje multiple skleroze)
 • Klozapin (antipsihotik)
 • Inhibitori faktora nekroze tumora kao što su infliksimab i etanercept (koriste se za lečenje reumatoidnog i psorijaznog artritisa)

Neželjena dejstva

Citarabin može da izazove sledeća neželjena dejstva:

 • Mijelosupresija (leukopenija, granulocitopenija, trombocitopenija, megaloblastoza i anemija)
 • Imunosupresija
 • Septikemija
 • Bol u mišićima
 • Simptomi slični gripu
 • Bol u kostima
 • Bol u grudima
 • Teška respiratorna insuficijencija
 • Perikarditis
 • Kardiopulmonalni zastoj
 • Periferna neuropatija
 • Mučnina
 • Povraćanje
 • Opstipacija
 • Nadutost stomaka
 • Intestinalna ulceracija
 • Ileus
 • Neuritis
 • Konvulzije
 • Oštećenje jetre
 • Konjunktivitis
 • Alergija

Informacije na ovom sajtu su namenjene samo u svrhe edukacije i ni na koji način ne mogu zameniti posetu odgovaraćeg medicinskog stručnjaka. Uvek se posavetujte sa vašim lekarom ili farmaceutom ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica.

Podelite

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.