victoria's secret pink coupons july 2012 hollister coupons to print employee gift policy sample valley view farms coupons gifts for a baseball catcher all fun gifts

Clexane

0

Informacije o leku Clexane, mere opreza, način primene, neželjena dejstva

Clexane je lek koji kao aktivnu supstancu sadrži enoksaparin. Spada u grupu antikoagulantnih lekova odnosno lekovi koji sprečavaju nastanak tromba. Koristi se u svim stanjima kada je neophodno sprečiti nastanak tromba. Clexane se koristi u sledećim stanjima:

 • Lečenje tromboze dubokih vena
 • Lečenje nestabilne angine pektoris
 • Lečenje nekih vrsta infarkta srca
 • Profilaksa venske tromboembolije

Mere opreza

Clexane se ne sme primenjivati kod osoba koje su alergične na enoksaparin ili druge slične lekove.

Clexane se ne sme primenjivati ni kod pacijenata koji imaju aktivna krvarenja ili su pod rizikom od krvarenja, zato što kod ovakvih pacijenata povećava rizik od krvarenja.

Takođe, ne sme se primenjivati ni kdo pacijenata koji imaju nizak nivo trombocita u krvi (trombocitopenija).

Clexane se mora primenjivati sa velikim oprezom kod pacijenata koji imaju visok krvni pritisak.

Clexane se mora primenjivati sa velikim oprezom i u sledećim stanjima:

 • Kod pacijenata koji imaju oštećenje jetre ili bubrega
 • Kod pacijenata koji imaju von Wilebrand-ovu bolest (genetska bolest koja se manifestuje produženim i obilnim krvarenjima)
 • Kod pacijenata koji su u skorije vreme bili podvrgnuti nekoj operaciji
 • Kod pacijenata koji imaju čir na želucu ili dvanaestopalačnom crevu
 • Kod pacijenata koji su preživeli šlog
 • Kod pacijenata koji uzimaju acetilsalicilnu kiselinu (Aspirin, Andol, Cardipirin) i druge lekove koji imaju efekat na trombocite
 • Kod pacijenata koji imaju oštećenje retine oka usled dijabetesa

Clexane se može primenjivati u bolnicama od strane obučenog medicinskog osoblja, ali medicinsko osoblje može da obuči pacijenta da sam primenjuje Clexane injekcije. Pacijenti koji sami primenjuju Clexane, moraju da znaju da se ovaj lek primenjuje ispod kože. Nikada nemojte da ubrizgate Clexane injekciju u mišić! Ukoliko primetite da je rastvor zamućen, da je promenio boju ili je oštećen, ne smete da primenjujete takvu injekciju.

Primena tokom trudnoće i dojenja

Clexane se može primenjivati tokom trudnoće samo ako je korist za majku veća od rizika za dete. Razgovarajte sa vašim lekarom o koristima i rizicima primene Clexane leka tokom trudnoće.

Izbegavajte dojenje dok ste na lečenju ovim lekom.

Način primene

Clexane postoji u dozama od  2000 internacionalnih jedinica (i.j) (Clexane 2000 i.j), Clexane 4000 i.j, Clexane 6000 i.j, Clexane 8000 i.j i Clexane 10 000 i.j. Postoji u obliku injekcija i ne postoji u obliku tableta. Injekcije se daju ispod kože (nikako se ne primenjuju u mišić). Nemojte sami da pokušavate da primenjujete Clexane injekcije. Da biste ih sami primenjivali kod kuće, mora da vas obuči stručno medicinsko osoblje.

Doziranje:

Stanje (Indikacija) Doza
Profilaksa venske tromboembolije

 

od 2000 i.j do 4000 i.j jednom dnevno
Lečenje duboke venske tromboze

 

100 i.j po kg telesne mase dva puta dnevno ili 150 i.j po kg telesne mase jednom dnevno. Doza se računa na osnovu telesne mase odnosno tako što se telesna masa pacijenta pomnoži sa 100 odnosno 150. Dakle, za pacijenta od 80 kg, doza bi iznosila 100 x 80, odnosno 8000 i.j dva puta dnevno ili 150 x 8, odnosno 12000 i.j jednom dnevno, u zavisnosti od težine stanja.
Lečenje nestabilne angine pektoris

 

100 i.j po kg telesne mase, dva puta dnevno
Lečenje infarkta srca

 

100 i.j po kg telesne mase, dva puta dnevno
Sprečavanje nastanka tromba kod hemodijalize

 

50 i.j po kg telesne mase, dva puta dnevno

Vaš doktor će odrediti koja doza je najbolja za vas.

Kod pacijenata sa oštećenjem bubrega, neophodno je smanjiti dozu.

Primena sa drugim lekovima (Interakcije)

Clexane se mora primenjivati uz veliki oprez kombinaciji sa sledećim lekovima:

 • Nesteroidni anti inflamatorni lekovi (NSAIL), kao što su: acetilsalicilna kiselina (Aspirin, Andol, Cardiopirin), ibuprofen, ketoprofen, naproksen, indeometacin, i drugi.
 • Klopidogrel i tiklopidin.
 • Tirofiban, roksifiban, eptifibatide i drugi.

Obavestite lekara o svim lekovima ali i biljnim preparatima koje uzimate.

Neželjena dejstva

Clexane može da izazove sledeća neželjena dejstva: smanjenje broja trombocita u krvi (trombocitopenija), krvarenje, bol na mestu primene, upala na mestu primene, nesvestica, zbunjenost, malaksalost, dijareja (koja može biti praćena pojavom krvi u stolici), alergija i drugi.

Obavestite lekara ako primetite bilo koji neželjeni efekat.

 

 

Informacije na ovom sajtu su namenjene samo u svrhe edukacije i ni na koji način ne mogu zameniti posetu odgovaraćeg medicinskog stručnjaka. Uvek se posavetujte sa vašim lekarom ili farmaceutom ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica.

Podelite

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.