Cymbalta

0

Cymbalta – mere opreza, način primene, neželjeni efekti

Cymbalta je lek koji kao aktivnu supstancu sadrži duloksetin. Pripada grupi lekova koji se zovu selektivni inhibitori preuzimanja serotonina i noradrenalina. Koristi se za lečenje teške depresije, generalizovanog anskioznog poremećaja (anksioznost se opisuje kao strah i uznemirenost) i dijabetičnog neuropatskog bola.

Mere opreza

Cymbalta se ne sme koristiti u sledećim stanjima:

 • Kod pacijenata koji su alergični na aktivnu supstancu duloksetin ili druge slične lekove, kao što su:
  • paroksetin,
  • fluoksetin i drugi.
 • Oštećenje jetre ili bubrega.
 • Kod pacijenata koji imaju neregulisanu hipertenziju (visok krvni pritisak).
 • Kod pacijenata koji uzimaju ili su do pre dve nedelje uzimali neke druge antidepresive, takozvane MAO inhbiitore, kao što su:
  • izokarboksazid,
  • selegilin,
  • tranilcipromin,
  • moklobemid,
  • rasagilin i drugi. Istovremena upotreba Cymbalta leka sa ovim lekovima može da dovede do pojave ozbiljnih neželjenih efekata.

Cymbalta se mora primenjivati sa velikim oprezom u sledećim stanjima:

 • Kod pacijenata koji boluju od epilepsije ili su nekada imali epileptični napad.
 • Nizak nivo natrijuma u krvi (hiponatrijemija).
 • Poremećaj krvarenja.
 • Povišen očni pritisak (glaukom).
 • Kod pacijenata koji boluju od manije ili bipolarnog poremećaja.
 • Kod pacijenata koji imaju ili su nekada imali samoubilačke misli. Ovaj lek, kao i skoro svi drugi antidepresivi, može da izazove pojavu samoubilačkih misli. Zato treba posavetovati pacijenta i njegovu rodbinu, da se odmah prijavi lekaru bilo kakva promena ponašanja koja može ukazivati da pacijent ima samoubilačke misli. Ove misli se češće javljaju kod pacijenata mlađih od 25 godina, te se ovaj lek treba primenjivati sa velikim oprezom kod takvih pacijenata.

Nikada nemojte da primenjujete alkoholna pića u kombinaciji sa ovim lekom, jer to povećava rizik od pojave neželjenih efekata.

Nemojte da primenjujete kantarion dok ste na terapiji ovim lekom, jer on može da utiče na dejstvo ovog leka.

Ovaj lek se može primenjivati kod pacijenata mlađih od 18 godina, samo uz veliki oprez.

Primena tokom trudnoće i dojenja

Cymbalta se ne sme primenjivati tokom trudnoće i dojenja, jer može da naškodi vašoj bebi.

Kod novorođenčad, čije su majke uzimale ovaj lek tokom trudnoće, zabeležana je pojava perzistentne plućne hipertenzije (ubrzano i otežano disanje bebe u prvih 24 sata nakon rođenja).

Izbegavajte dojenje dok ste na terapiji ovim lekom.

Način primene

Uobičajena doza u lečenju teške depresije i dijabetičnog neuropatskog bola je 60 mg jednom dnevno. Tabletu progutajte celu, uz čašu vode. Može se uzimati nezavisno od obroka. Uvek uzimajte Cymbalta lek u isto vreme dana.

Uobičajena početna doza za lečenje generalizovanog anksioznog poremećaja je 30 mg jednom dnevno. Doza se može povećavati i do 120 mg dnevno, dok se ne postigne odgovarajući efekat.

Početak dejstva ovog leka u lečenju depresije i generalizovanog anksioznog poremećaja se očekuje nakon 2-4 nedelje dok se u lečenju dijabetičnog neuropatskog bola terapijski efekat očekuje za 1 nedelju.

Nikada nemojte da prekidate sa uzimanjem ovog leka bez prethodnog savetovanja sa lekarom.

Ukoliko naglo prekinete sa uzimanjem ovog leka, sledeći simptomi se mogu javiti:

 1. glavobolja,
 2. vrtoglavica,
 3. nesanica,
 4. noćne more,
 5. uznemirenost,
 6. mučnina,
 7. povraćanje,
 8. prekomerno znojenje i drugi.

Doza ovog leka se mora postepeno smanjivati pre nego što u potpunosti prekinete sa uzimanjem ovog leka. Razgovarajte sa vašim lekarom o načinu smanjivanja doze ovog leka.

Primena sa drugim lekovima (Interakcije)

Cymbalta se ne sme primenjivati u kombinaciji sa sledećim lekovima:

 • Drugi lekovi koji se koriste za lečenje depresije, takozvani MAO inhibitori, kao što su:
  • tranilcipromin,
  • moklobemid,
  • selegilin,
  • rasagilin,
  • izokarboksazid i drugi. Istovremena primena Cymbalta leka sa ovim lekovima može da dovede do pojave ozbiljnih neželjenih efekata koji mogu imati i smrtan ishod. Najmanje dve nedelje mora proći od poslednjeg uzimanja MAO inhibitora pre nego što krenete sa uzimanjem Cymbalta leka.
 • Benzodiazepini, lekovi koji se koriste za smirenje i kod nesanice, kao što su:
  • diazepam (Bensedin),
  • bromazepam,
  • lorazepam,
  • nitrazepam i drugi.
 • Jaki analgetici (lekovi protiv bolova), kao što su:
  • tramadol,
  • morfin i drugi.
 • Lekovi koji se koriste za lečenje migrene, kao što su:
  • sumatriptan,
  • zolmitriptan,
  • rizatriptan i drugi. Ovi lekovi, kao i Cymbalta, povećavaju nivo serotonina u krvi, te istovremena primena ovih lekova, može da dovede do pojave neželjenih efekata.
 • Drugi antidepresivi, kao što su:
  • imipramin,
  • desimipramin,
  • amitriptilin,
  • nortriptilin,
  • paroksetin,
  • fluoksetin,
  • fluvoksamin i drugi.
 • Antikoagulantni lekovi, kao što su:
  • varfarin (Farin),
  • acenokumarol (Sinkum 4, Sintrom 4) i drugi. Istovremena primena Cymbalta leka sa ovim lekovima povećava rizik od pojave krvarenja.

Obavestite lekara o svim lekovima ali i biljnim preparatima koje uzimate.

Neželjena dejstva

Cymbalta može da izazove sledeća neželjena dejstva:

 1. mučnina,
 2. povraćanje,
 3. dijareja,
 4. zatvor (opstipacija),
 5. bol u stomaku,
 6. poremećaj varenja,
 7. gubitak apetita,
 8. smanjenje telesne mase,
 9. anskioznost,
 10. uznemirenost,
 11. nesanica,
 12. noćne more,
 13. zujanje u ušima,
 14. bol u uhu,
 15. zamućen vid,
 16. poremećaj čula ukusa,
 17. vrtoglavica,
 18. poremećaj orgazma,
 19. problemi sa erekcijom,
 20. lučenje mleka iz grudi i kod žena i kod muškaraca,
 21. umor,
 22. pospanost,
 23. tahikardija (ubrzan srčani rad),
 24. oštećenje jetre,
 25. otežano mokrenje,
 26. često mokrenje,
 27. poremećaj menstrualnog ciklusa,
 28. povišen nivo holesterola u krvi,
 29. smanjenje nivoa natrijuma u krvi (hiponatrijemija),
 30. agresivnost,
 31. loš zadah,
 32. upala grla,
 33. sindrom nemirnih nogu,
 34. alergija i drugi.

Obavestite lekara ako primetite bilo koji neželjeni efekat.

Informacije na ovom sajtu su namenjene samo u svrhe edukacije i ni na koji način ne mogu zameniti posetu odgovaraćeg medicinskog stručnjaka. Uvek se posavetujte sa vašim lekarom ili farmaceutom ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica.

Podelite

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.