Depreta

0

Depreta – Mere opreza | Način primene | Neželjeni efekti

Depreta je lek koji kao aktivnu supstancu sadrži duloksetin. Deluje tako što pojačava serotonergičku i noradrenergičku aktivnost u organizmu, te se pretpostavlja da ovim mehanizmom dovodi do antidepresivnih, anksiolitičkih i analgetičkih efekata. Svrstava se u porodicu lekova koji se zovu inhibitori preuzimanja serotonina i noradrenalina (SNRI).

Depreta ne ispoljava afinitet prema opiodnim, histaminskim, adrenergičkim i dopaminskim receptorima.

Upotreba

Depreta se koristi za lečenje:

 • Generalizovanog anksioznog poremećaja (simptomi su: nemir, nesanica, mišićna tenzija, razdražljivost, nervoza i gastrointestinalne tegobe).
 • Epizode teške depresije (simptomi su: odsustvo uživanja u aktivnostima u odnosu na period pre pojave bolesti, smanjena energija, brzo zamaranje, osećaj krivice, smanjeno samopouzdanje, otežana koncetracija, smanjena pažnja, suicidalne misli, glavobolja i vrtoglavica).
 • Dijabetska periferna neuropatija (peckanje, utrnulost i bol).
 • Hronični bol u mišićima i kostima
 • Fibromialgija (simptomi su: hronični bol u mišićima, iscrpljenost organizma, glavobolja, migrena, suva usta, zatvor i ukočenost vrata).

Farmakokinetika

Poluvreme eliminacije ovog leka je 8-17 sati u zavisnosti od primenjene doze. Maksimalna koncentracija u plazmi se postiže 6 sati nakon uzimanja kapsule (ako se uzme na prazan stomak) odnosno nakon 10 sati ako se uzme u toku ili posle obroka.

Više od 90% leka ase vezuje za proteine plazme, uglavnom za albumin i alfa-1 kiselin glikoprotein. Metabolizam se odvija putem procesa oksidacije a glavni katalizatori ovog procesa su CYP2D6 i CYP1A2. Glavni metaboliti leka su: 4-hidroksi-duloksetin-glukuronid i 5-hidroksi-6-metoksi-duloksetin-sulfat. Najveći deo (70%) se izlučuje putem urina, dok se 20% izlučuje putem fecesa.

Mere opreza

Kontraindikacije za primenu Depreta leka su:

 • Poznata hipersenzitivnost na aktivnu supstancu duloksetin
 • Glaukom otvorenog ugla
 • Istovremena primena sa lekovima koji su poznati kao MAO inhibitori: selegilin (koristi se za lečenje Parkinsonove bolesti), linezolid (antibiotik), moklobemid, tranilcipromin i izokarboksazid (antidepresivi). Istovremena primena sa ovim lekovima može da dovede do pojave serotoninskog sindroma – stanje koje može biti ugrožavajuće po život.

Pacijenti koji imaju istoriju suicidalnih misli moraju obazrivo da primenjuju ovaj lek. Ukoliko primetite pojavu suicidalnih ideja ili misli, odmah se obratite lekaru.

Depreta može da smanji plazma koncentracije natrijuma te pacijenti koji već imaju hiponatrijemiju, ne smeju da primenjuju ovaj lek bez pažljivog nadzora lekara.

Prijavljeni su slučajevi fatalne jetrene insuficijencije kod pacijenata koji su bili na terapiji ovim lekom. Iz tog razloga, periodično praćenje jetrene funkcije dok ste na terapiji ovim lekom je preporučljivo.

Pacijenti koji su na antikoagulantnoj terapiji, moraju obazrivo da primenjuju Depreta lek zbog povećanog rizika od krvarenja.

Pacijenti koji imaju istoriju konvulzija moraju da obaveste lekara pre početka primene ovog leka.

Depreta može, mada retko, da povisi nivo glukoze i holesterola u krvi kao i da pogorša simptome kod pacijenata koji imaju urinarnu inkontinenciju.

Depreta, trudnoća i dojenje

FDA kategorija C. Depreta je u kliničkim studijama pokazao toksične efekte na embrionalni, fetalni i postnatalni razvoj, te se ne sme primenjivati tokom trudnoće osim ako je to neophodno.

Izbegavajte dojenje dok uzimate ovaj lek.

Doziranje

Preporučeno doziranje je dato u tabeli ispod:

Indikacija Preporučeno doziranje
Generalizovani anksiozni poremećaj Početna doza: 30 – 60 mg, u zavisnosti od težine stanja i opšteg zdravstvenog stanja pacijenta. Uobičajena doza održavanja: 60 mg jednom dnevno.

Maksimalna dnevna doza:120 mg.

Epizode teške depresije Početna doza: 20 – 30 mg, dva puta dnevno.

Doza održavanja: 30 mg dva puta dnevno ili 60 mg jednom dnevno.

Maksimalna dnevna doza: 120 mg.

Hronični bol u mišićima i kostima Početna doza: 30 mg jednom dnevno.

Doza održavanja: 30 mg dva puta dnevno. Maksimalna dnevna doza: 60 mg.

Dijabetička periferna neuropatija 60 mg jednom dnevno.
Fibromialgija 30 mg jednom dnevno tokom prvih 7 dana a nakon toga 60 mg kao jedna doza ili podeljeno u dve doze.

Terapijski odgovor je obično vidljiv nakon 2-4 nedelje terapije.

Interakcije

Simptomi serotoninskog sindroma su: dijareja, prekomerno znojenje, halucinacije, tahikardija i povišeni krvni pritisak. Serotoninski sindrom može imati i smrtan ishod!

Istovremena primena sa sledećim lekovima povećava rizik od pojave serotoninskog sindroma:

 • Fentanil i pentazocin (opioidni analgetici).
 • Dekstrometorfan (snažan antitusik).
 • Triptani – lekovi koji se koriste za lečenje migrene (npr. almotriptan, sumatriptan, rizatriptan, frovatriptan i zolmitriptan).
 • Palonosetron, dolasetron, ondansetron i granisetron – lekovi koji se koriste za ublažavanje mučnine koja se javlja usled primene hemoterapije.
 • Selektivni inhibitori preuzimanja serotonina, kao što su: selegilin, fluoksetin, paroksetin, fluvoksamin i drugi.
 • Triciklični antidepresivi.
 • MAO inhibitori.
 • Buspiron – anksiolitik.

Istovremena primena sa sledećim lekovima se takođe treba izbegavati:

 • Fenilpropanolamin (lek koji se koristi za lečenje nazalne kongestije i ulazi u sastav brojnih preparata za prehladu). Depreta povećava koncentraciju fenilpropalomina u krvi te se time povećava rizik od pojave nervoze i uznemirenosti.
 • Bupropion – antidepresiv. Istovremena primena sa ovim lekom povećava rizik od pojave konvulzija.

Neželjena dejstva

Najčešći neželjeni efekti ovog leka su mučnina, povraćanje, vrtoglavica i malaksalost.

Osim toga, Depreta može da izazove sledeće neželjene reakcije:

 • Suva usta
 • Hiperhidroza
 • Nesanica
 • Gubitak svesti
 • Hiperosetljivost
 • Anafilaktička reakcija
 • Bruksizam
 • Suicidalne ideje
 • Poremećaji orgazma
 • Dezorijentisanost
 • Mioklonus
 • Konvulzije
 • Zamućen vid
 • Hipertenzija
 • Tahikardija
 • Ortotostatska hipotenzija, sinkopa i somnolencija
 • Jetrena insuficijencija
 • Retencija urina
 • Hiperprolaktinemija
 • Prekomerno znojenje i pojačana žeđ

Reference

 1. PIL
 2. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2010/022516lbl.pdf

 

Informacije na ovom sajtu su namenjene samo u svrhe edukacije i ni na koji način ne mogu zameniti posetu odgovaraćeg medicinskog stručnjaka. Uvek se posavetujte sa vašim lekarom ili farmaceutom ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica.

Podelite

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.