Doksepin

0

Doksepin – Mere opreza | Način primene | Neželjeni efekt

Doksepin je lek koji pripada grupi trickličnih antidepresiva. Ispoljava antianksiozno, antidepresivno, antiulcerozno i sedativno dejstvo. Koristi se za lečenje depresije, aknsioznosti i insomnije.

Kontraindikaciije

Doksepin se ne sme primenjivati u sledećim stanjima:

 • Glaukom uskog ugla
 • Urinarna retencija
 • Istovremena primena sa inhibitorima monoamino oksidaze (MAOi), kao što su: tranilcipromin, fenelzin, moklobemid, selegilin i linezolid.

Mere opreza

Doksepin se mora vrlo obazrivo primenjivati kod pacijenata koji u anamnezi imaju pojavu suicidalnih misli. Ovaj lek povećava rizik od suicidalnih ideja, naročito kod mladih ljudi (<24 godina).

Jedan deo ovog leka se izlučuje preko bubrega a drugi deo preko jetre, te se mora vrlo obazrivo primenjivati i kod pacijenata koji imaju oštećenje bubrega odnosno jetre.

Doksepin, trudnoća i dojenje

AU TGA svrstava ovaj lek u grupu C – studije na životinjama su pokazale da ovaj lek može da ometa transmisuju neuroamina zbog čega može da uzrokuje neželjene efekte. Postoje podaci koji ukazuju i na moguću pojavu malformacija kod fetusa ako se ovaj lek primeni u većim dozama. Iz tog razloga ovaj leka se ne treba primenjivati tokom trudnoće osim ako to nije neophodno.

Kratkoća daha se može javiti kod odojčad čije majke uzimaju ovaj lek tokom dojenja, te je njegova primena tokom dojenja kontraindikovana.

Doziranje

Uobičajena početna doza je 75 mg dnevno, dok doza održavanja se kreće u rasponu od 75 mg do 150 mg dnevno. Maksimalna dnevna doza je 150 mg. Tabletu uzmite pola sata pre spavanja.

Tabletu uzmite tri sata nakon poslednjeg obroka, jer hrana može da utiče na dejstvo i efikasnost ovog leka.

Vaš lekar će odrediti koja je doza najbolja za vas.

Interakcije

Doksepin se ne sme primenjivati istovremeno sa sledećim lekovima:

 • Simpatikomimetici (npr. efedrin i fenilefrin, uključujući i kapi za nos). Istovremena primena može da izazove ozbiljnu hipertenziju.
 • Istovremena primena povećava rizik od aritmija.
 • Moksifloksacin, norfloksacin, ciprofloksacin i ofloksacin. Istovremena primena povećava rizik od produženja QT intervala u radu srca što izaziva ozbiljne aritmije.
 • Istovremena primena povećava rizik od napada.
 • Antiarimtici (hinidin, sotalol i amiodaron). Istovremena primena sa ovim lekovima povećava rizik od aritmija.
 • Istovremena primena povećava rizik od napada.
 • Istovremena primena povećava rizik od temperaturnog šoka.

Istovremena primena sa sledećim lekovima povećava rizik od serotoninskog sindroma:

 • Triptofan
 • Mišićni relaksansi (npr. ciklobenzaprin)
 • Drugi tricklični antidepresivi
 • Selektivni inhibitori preuzimanja serotonina
 • MAOi
 • Anksiolitici (npr. buspiron)
 • Ondansetron

Neželjena dejstva

Doksepin može da izazove sledeća neželjena dejstva:

 • Gastrointestinalne tegobe (prisustvo krvi u stolici i posledično crna boja stolice, mučnina i povraćanje)
 • Napadi
 • Upala grla
 • Balavljenje
 • Ukočenost udova
 • Psihomotorni nemir
 • Iratibilnost
 • Suicidalne ideje
 • Drhtanje
 • Halucinacije
 • Otežano disanje
 • Poremećaj govora
 • Povećan apetit i posledično naglo povećanje telesne mase
 • Gubitak sluha
 • Osećaj stezanja u grudima
 • Nervoza
 • Insomnia
 • Tikovi
 • Hrkanje
 • Alergija

Informacije na ovom sajtu su namenjene samo u svrhe edukacije i ni na koji način ne mogu zameniti posetu odgovaraćeg medicinskog stručnjaka. Uvek se posavetujte sa vašim lekarom ili farmaceutom ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica.

Podelite

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.