Duloksetin

0

Duloksetin – Mere opreza | Način primene | Neželjeni efekti

Duloksetin je lek koji povećava nivo serotonina i noradrenalina u krvi i pripada porodici lekova koji se nazivaju inhibitori preuzimanja serotonina i noradrenalina (SNRIs).

Koristi se za lečenje:

 • Dijabetične periferne neuropatije
 • Epizode teške depresije
 • Fibromialgije
 • Generalizovanog anksioznog poremećaja
 • Hroničnog bola u mišićima i kostima

Mere opreza

Duloksetin je apsolutno kontraindikovana kod pacijenata koji imaju oboljenje jetre jer su studije pokazale da aktivna supstanca – duloksetin, može kod 0.2% pacijenata da izazove povećanje nivoa ALT-a (enzim jetre) koje je 10 puta veće od preporučenih vrednosti. Primena sa drugim hepatotoksičnim lekovima je takođe apsolutno kontraindikovana.

Zbog mogućeg rizika od pojave hipertenzivne krize, primena ovog leka je kontraindikovana kod pacijenata koji boluju od umerene ili teške hipertenzije.

Kod pacijenata koji imaju tešku bubrežnu insuficijenciju (klirens kreatinina manji od 30 ml/min) može doći do klinički značajnog povećanja plazma koncentracije ovog leka što povećava rizik od toksičnih efekata.

Istovremena primena sa inhibitorima monoamino oksidaze (MAOi) je strogo kontraindikovana jer može da dovede do pojave serotoninskog sindroma.

Istovremena primena sa potentnim inhibitorima enzima CYP1A2 (enzim koji je odgovoran za metabolizam Duloksetin leka) može da poveća plazma koncentraciju ovog leka, te se stoga istovremena primena mora izbegavati. Poznati inhibitori CYP1A2 enzima su ciprofloksacin (antibiotik) i fluvoksamin (selektivni inhibitor preuzimanja serotonina).

Ovaj lek može da izazove misli o samopovređivanju i suicidu, pa pacijenti moraju odmah da obaveste lekara ako primete ove simptome.

S obzirom da su prijavljeni slučajevi poremećaja krvarenja kod pacijenata koji su na terapiji ovim lekom, preporučuje se povećan oprez kod pacijenata koji primaju antikoagulantnu terapiju.

Duloksetin može da izazove nizak nivo natrijuma u krvi (hiponatrijemija) i ovaj neželjeni efekat se češće javlja kod starijih pacijenata kao i kod pacijenata koji uzimaju diuretike.

Duloksetin, trudnoća i dojenje

Prema FDA Duloksetin spada u grupu C jer su istraživanja na životinjama pokazala da primena ovog leka u poslednjem trimestru trudnoće može da uspori rast i da dovede do poremećaja ponašanja novorođenčadi. Ovaj lek treba primenjivati tokom trudnoće samo ako je to neophodno.

Dok ste na terapiji ovim lekom, izbegavajte dojenje.

Doziranje

Duloksetin postoji u obliku kapsula u dozi od 30 i 60 mg.

Preporučeno doziranje se nalazi u tabeli ispod:

Indikacija Doziranje
Dijabetični periferni neuropatski bol 60 mg jednom dnevno
Epizode teške depresije 60 mg jednom dnevno
Generalizovani anksiozni poremećaj Početna doza: 30 mg jednom dnevno

Doza održavanja: 60-120 mg jednom dnevno.

Fibromialgija Početna doza: 30 mg jednom dnevno

Doza održavanja: 30-60 mg jednom dnevno

Trajanje terapije zavisi od težine stanja.

Kapsulu možete uzeti nezavisno od hrane.

Interakcije

Duloksetin se ne sme primenjivati istovremeno sa sledećim lekovima:

 • MAOi (npr. izokarboksazid, selegilin i linezolid)
 • SSRI (npr. Zoloft)
 • Triciklični antidepresivi (amitriptilin, nortriptilin, imipramin, desimipramin i drugi)
 • Benzodiazepini (lorazepam, bromazepam, midazolam, nitrazepam i drugi)
 • Antibiotici (npr. ciprofloksacin)
 • Oralni antikoagulansi
 • Antipsihotici
 • Narkotički analgetici
 • Sedativni H1 antihistaminici
 • Triptani

Neželjena dejstva

Veoma česta neželjena dejstva Duloksetin leka su:

 • Mučnina
 • Pospanost
 • Glavobolja
 • Vrtoglavica

Česta neželjena dejstva su:

 • Palpitacija
 • Osećaj zujanja u ušima
 • Zamućen vid
 • Smanjen libido
 • Povraćanje
 • Smanjen apetit
 • Gubitak telesne mase
 • Bol u stomaku
 • Zatvor
 • Bol ili grčevi u mišićima
 • Gorušica

Povremena neželjena dejstva su:

 • Zapaljenje jetre
 • Sindrom nemirnih nogu
 • Gastroenteritis
 • Upala grla
 • Hipertenzija
 • Hiperglikemija
 • Insomnia
 • Aritmija
 • Poremećaj čula ukusa
 • Otežano mokrenje
 • Povećanje telesne mase
 • Poremećaj ejakulacije
 • Poremećaj menstrualnog ciklusa
 • Osećaj unutrašnjeg nemira

Retka neželjena dejstva su:

 • Hipotiroidizam
 • Konvulzije
 • Povišen očni pritisak
 • Hiponatrijemija
 • Hiperholesterolemija
 • Alergija
 • Agresivnost

Neželjena dejstva čija je učestalost nepoznata:

 • Bol u oku
 • Otežano gutanje
 • Osećaj stezanja u grudima
 • Povećan osećaj žeđi
 • Tamna boja urina
 • Generalna malaksalost

Reference

 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMHT0010059/?report=details
 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3773985/

Informacije na ovom sajtu su namenjene samo u svrhe edukacije i ni na koji način ne mogu zameniti posetu odgovaraćeg medicinskog stručnjaka. Uvek se posavetujte sa vašim lekarom ili farmaceutom ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica.

Podelite

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.