blue bonnet margarine coupon firehouse subs coupons printable 2011 savoury food gifts recipes nestle choco bake discontinued

Enalapril HCT

0

Enalapril HCT – Mere opreza | Način primene | Neželjeni efekti

Enalapril HCT sadrži dve aktivne supstance: enalapril i hidrohlortiazid. Primenjuje se za lečenje hipertenzije kod pacijenata kod kojih monoterapija enalaprilom (Renitec) lekom nije dala željene rezultate. Enalapril pripada grupi ACE inhibitora dok je hidrohlortiazid diuretik. Ovi lekovi se mogu koristiti i odvojeno u terapiji hipertenzija ali njihova kombinacija izaziva pojačan antihipertenzivni efekat u odnosu na njihovo pojedinačno delovanje.

Enalapril povećava nivo kalijuma u krvi dok hidrohlortiazid smanjuje nivo kalijuma u krvi, te ova kombinacija pokazuje nizak rizik za razvoj hipo/hiperkalemije.

Kontraindikacije

Enalapril HCT je kontraindikovan kod pacijenata:

 • Koji u istoriji bolesti imaju angioedem uzrokovan primenom lekova
 • Koji imaju hereditarni angioedem
 • Koji imaju idiopatski angioedem
 • Koji imaju anuriju
 • Koji imaju hipersenzitivnost na enalapril, hidrohlortiazid ili sulfonamide
 • Kod trudnica i dojilja

Mere opreza

Enalapril HCT se mora koristiti uz povećan oprez kod pacijenata:

 • Koji imaju oslabljenu funkciju bubrega
 • Koji imaju hipertrofičnu kardiomiopatiju
 • Koji imaju stenozu renalne arterije
 • Koji imaju stenozu aorte
 • Koji imaju kardiogeni šok
 • Koji imaju opstrukciju leve komore
 • Koji imaju povišen nivo kalijuma u krvi
 • Koji imaju oštećenu jetrenu funkciju
 • Koji boluju od gihta
 • Koji boluju od sistemskog lupusa eritematozusa
 • Koji imaju povećane koncetracije mokraćne kiseline
 • Koji boluju od dijabetesa
 • Koji imaju dehidrataciju

Pacijenti koji planiraju hirirušku operaciju, moraju da obaveste svog hirurga da uzimaju Enalapril HCT jer ovaj lek može izazvati hipotenziju tokom operacije.

Ovaj lek može da izazove i hipomagnezijemiju i hiperkalcijemiju, pa se mora obazrivo primenjivati kod pacijenata koji imaju poremećaj lučenja tiroidnih hormona.

Enalapril HCT i njegova primena tokom trudno’e i dojenja

Ako ste trudni ili nameravate da ostanete trudni, odmah obavestite lekara o tome. FDA svrstava ovaj lek u grupu D što znači da je embriofetalna toksičnost ovog leka potvrđena u kliničkim studijama. Ovaj lek usporava razvoj pluća i bubrega kod fetusa što može imati fatalni ishod.

Ne sme se primenjivati tokom trudnoće.

Doziranje

Enalapril HCT postoji u obliku tableta koje sadrže 20 mg enalaprila i 6 mg hidrohlortiazida kao i 20 mg enalaprila i 12.5 mg hidrohlortiazida.

Preporučena doza je jedna tableta Enalapril HCT 20/6 mg uzeta ujutru, pre doručka ili uz doručak. Hrana ne ometa dejstvo ovog leka. Najviša dnevna doza je dve tablete (ekvivalentno 40 mg enalaprila odnosno 12 mg hidrohlortiazida) dnevno.

Tablete treba uzimati ujutru, jer ćete nakon uzimanja tablete učestalo da mokrite. Ako biste je uzeli kasnije u toku dana, onda biste morali često da ustajete zbog učestalog mokrenja a to bi remetilo vaš san.

Interakcije

Obavestite lekara ako uzimate neki od sledećih lekova:

 • Oralni hipoglikemijske lekove, kao što su: gliklazid, glimepirid, pioglitazon, gliburid, empagliflozin, metformin i drugi. Enalapril HCT može da pojača dejstvo ovih lekova, pa je potrebno prilagoditi dozu oralnih hipoglikemijskih lekova.
 • Potrebno je prilagođavanje doze insulina.
 • Direktni reninski inhibitor kao što je aliskerin.
 • Lekovi koji se koriste za lečenje bola i upale, kao što su; etorikoksib, celekoksib, indometacin, sulindak, diklofenak, flurbiprofen, ibuprofen, naproksen i ketoprofen. Ovi lekovi smanjuju antihipertenzivni efekat Enalapril HCT leka.
 • Holestiramin i holestipol – lekovi koji se koriste za lečenje visokog holesterola.
 • Preparata zlata koji se koriste za lečenje artritisa.
 • Alopurinol, kolhicin i probenecid – lekovi koji se koriste za lečenje gihta.
 • Simpatikomimetici, kao što su: adrenalin, dopamin, efedrin i nafazolin.
 • Opioidni analgetici, kao što su: tramadol, morfin, kodein, oksikodon, hidrokodon, pentazocin i drugi.
 • Ciklosporin – lek koji se koristi za lečenje reumatoidnog artritisa i drugih imunosupresivnih bolesti.
 • Diuretici koji štede kalijum, poput: triamteren, amilorid i spironolakton.
 • Preparati kalijuma.
 • Enalapril HCT povećava rizik od toksičnih efekata litijuma.
 • Fenobarbiton – antikonvulziv. Istovremena primena povećava rizik od ortostatsk hipotenzije.

Neželjena dejstva

Prema FDA, najčešće prijavljivana neželjena dejstva Enalapril HCT leka su vrtoglavica (8.8%), glavobolja (5.5%), nesvestica (3.9%) i kašalj (3.5%). Osim toga, Enalapril HCT često izaziva i sledeća neželjena dejstva:

 • Grčevi u mišićima (2.7%)
 • Mučnina (2.5%)
 • Hronična iscprljenost organizma i pospanost (2.4%)
 • Ortostatska hipotenzija (2.3%)
 • Impotencija (2.2%)
 • Dijareja (2.1%)

Manje česta neželjena dejstva su:

 • Palpitacija i tahikardija
 • Bol u grudima
 • Parestezija
 • Pankreatitis
 • Nesanica
 • Nervoza
 • Flatulencija
 • Hladni udovi
 • Konstipacija
 • Angioedem (1.1%). Rizik od pojave ovog neželjenog efekta je veća kod crnih pacijenata.
 • Alergija

Reference

 1. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2012/019221s043lbl.pdf
 2. PIL

Informacije na ovom sajtu su namenjene samo u svrhe edukacije i ni na koji način ne mogu zameniti posetu odgovaraćeg medicinskog stručnjaka. Uvek se posavetujte sa vašim lekarom ili farmaceutom ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica.

Podelite

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.