j crew personal stylist gift card claritin reditabs printable coupon santa enchanted forest coupon 2015 shoppers stop coupon 2014 will ferrell gifts ideas big five coupons august 2013

Enalapril

0

Informacije o leku Enalapril, mere opreza, način primene, neželjena dejstva

Enalapril spada u grupu lekova koji se nazivaju ACE inhibitori (inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima). Deluje tako što blokira angitenzin konvertujući enzim i sprečava stvaranje angiotenzina II. Angiotenzin II je supstanca koja deluje tako što sužava krvne sudove (vazokonstrikcija) i tako povećava krvni pritisak. Blokirajući stvaranje ove supstance enalapril smanjuje visoki krvni pritisak.

Enalapril je jedan od najčešće korišćenih lekova i pokazao se veoma efikasnim u lečenju:

 • Visokog krvnog pritiska (hipertenzije)
 • Srčane insuficijencije (slabost srca)

Mere opreza

Enalapril se ne sme koristiti u sledećim stanjima:

 • Ako ste alergični na enalapril ili druge slične lekove. Simptomi alergije su osip na koži, svrab, crvenilo, otok lica, otok jezika, otežano disanje.
 • Ako imate angioedem (otok krvnih sudova) ili ste nekada imali ovo oboljenje.
 • Ako ste trudni ili dojite

Potrebno je biti jako oprezan u sledećim stanjima:

 • Ako imate oštećenje jetre ili bubrega
 • Visok nivo kalijuma u krvi (hiperkalijemija)

Primena tokom trudnoće i dojenja

Prema američkoj agenciji za hranu i lekova, enalapril spada u grupu D (FDA: Group D). To znači da je enalapril dokazano štetan po plod deteta i ne sme se primenjivati tokom trudnoće!

Enalapril prelazi u mleko dojilja i može da naškodi vašoj bebi. Izbegavajte dojenje dok ste na terapiji enalapril tabletama.

Način primene

Enalapril se obično primenjuje u početnoj dozi od 5 mg. Doza se određuje posebno za svakog pacijenta. Uvek se prvo kreće sa manjim dozama, koje se onda postepeno povećavaju dok se ne postigne odgovarajuća doza. Doza se može povećati do maksimalnih 20 mg dnevno.

Enalapril se uzima jednom dnevno, nezavisno od hrane.

U početku primene enalapril može naglo da vam snizi krvni pritisak, naročito ako ste pre primene enalapril tableta primenjivali neke druge lekove (npr. furosemid (Lasix), spironolakton, hidrohlortiazid i druge).

Vrlo je važno da primenjujete enalapril onoliko dugo koliko vam je lekar preporučio, čak iako se osećate bolje. Visok krvni priitsak obično ne daje nikakve simptome i vi se možete osećati dobro, ali visok krvni pritisak je i dalje opasan po vaše zdravlje i može da dovede do pojave infarkta srca i šloga.

Enalapril se ne sme primenjivati u kombinaciji sa alkoholnim pićima.

Kod osoba sa oštećenjem jetre, bubrega i kod starijih osoba, doza se prilagođava.

Primena sa drugim lekovima (Interakcije)

Enalapril tablete se ne smeju primenjivati u kombinaciji sa sledećim lekovima:

 • Preparati kalijuma. Enalapril tablete povećavaju nivo kalijuma u krvi i istovremena upotreba sa preparatima kalijuma može da dovede do opasnog povećanja kalijuma u krvi i do pojave srčanih tegoba (aritmije odnosno nepravilan rad srca).
 • Diuretici koji štede kalijum kao što su: spironolakton, triamteren, amilorid. Ovi diuretici mogu da povećaju nivo kalijuma u krvi isto kao i enalapril, što može da dovede do opasnog povećanja kalijuma u krvi.
 • Litijum, koji se koristi u terapiji depresije. Enalapril može da poveća koncetraciju litijuma u krvi i da poveća rizik od pojave neželjenih efekata litijuma.
 • Nesteroidni anti inflamatorni lekovi kao što su: diklofenak (Diklofen), ibuprofen (Brufen), meloksikam (Movalis), acetil salicilna kiselina u terapiji bola (Aspirin, Andol), celekoksib, rofekoksib, ketoprofen i drugi. Ovi lekovi takođe povećavaju nivo kalijuma u krvi i ne smeju se primenjivati u kombinaciji sa enalapril tabletama.
 • Triciklični antidepresivi kao što su: imipramin, desimipramin, amitriptilin, nortriptilin i drugi. Ovi lekovi pojačavaju dejstvo enalapril tableta.
 • Preparati zlata koji se koriste u terapiji reumatskih bolesti.
 • Lekovi koji se koriste u terapiji šećerne bolesti. Enalapril može da pojača dejstvo ovih lekova i da izazove hipoglikemiju (nizak nivo šećera u krvi).

ACE inhibitori se mogu bezbedno primenjivati sa acetil salicilnom kiselinom (Asprin, Andol) ali u kardiološkim dozama odnosno u dozi od 100 mg.

ACE inhibitori se često kombinuju sa beta blokatorima i diureticima kao što su: hidrohlortiazid, furosemid i drugi.

Obavestite lekara o svim lekovima i biljnim preparatima koje uzimate.

Neželjena dejstva

Enalapril može da izazove visok nivo kalijuma u krvi koji se manifestuje pojavom osećaja trnjenja, usporenog rada srca, slabost mišića. Ako primetite ove simptome odmah se javite lekaru.

Enalapril veoma često izaziva i kašalj (obično suvi kašalj). Ako je kašalj jako uporan, obratite se vašem lekaru kako bi vam promenio lek.

Enalapril veoma retko može da izazove i anemiju.

Enalapril izaziva i sledeća neželjena dejstva: crvenilo, glavobolja, vrtoglavica, poremećaj srčanog ritma, tahikardija (ubrzan rad srca), nizak krvni pritisak (hipotenzija), bol u grudima, nesvestica, promene raspoloženja, mučnina, povraćanje, dijareja, bol u stomaku, oštećenje bubrega, alergija i drugi.

Informacije na ovom sajtu su namenjene samo u svrhe edukacije i ni na koji način ne mogu zameniti posetu odgovaraćeg medicinskog stručnjaka. Uvek se posavetujte sa vašim lekarom ili farmaceutom ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica.

Podelite

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.