aangifteformulier ib 2012 tess oral health coupon code balang kaca untuk doorgift mt fuji hillburn ny coupons endota spa eltham gift vouchers langara bookstore coupon

Enap

0

Enap – Mere opreza | Način primene | Neželjeni efekti

Enap tablete sadrže aktivnu supstancu enalapril-maleat. Pripada familiji lekova poznatih kao ACE inhibitori (ACE – angiotenzin-konvertujući enzim). Spada u jedne od najčešće korišćenih lekova širom sveta zbog relativno dobrog bezbedonosnog profila i efikasnosti.

Postoji u dozi od 2.5 mg, 5 mg, 10 mg i 20 mg. Maksimalna koncentracija u plazmi se postiže 3-4 sata nakon oralne primene. Enalapril, nakon oralne primene, podleže hidrolizi i prelazi u so enalaprilat koja ispoljava snažno inhibitorno dejstvo na ACE.

Poluživot leka kod pacijenata sa očuvanom bubrežnom funkcijom je 11 sati, dok je kod pacijenata koji imaju teško oštećenje bubrega (eGFR ≤ 30 ml/min) poluživot produžen.

Korist se za lečenje hipertenzije i simptomatske srčane insuficijencije.

Mere opreza

Enap se ne sme primenjivati kod pacijenata sa poznatom hipersenzitivnošću na enalapril. Pacijenti koji su imali alergijsku reakciju, na bilo koji lek iz grupe ACE inhibitora (npr. kaptopril, Renitec, Renitec Plus, lizinopril, cilazapril, ramipril i drugi), ne smeju da primenjuju ovaj lek.

Ako ste imali otok usana, lica, jezika ili grla koje su vam prouzrokovali otežano disanje (tzv. angioedem), nepoznatog uzroka ili usled naslednih faktora, onda ne smete da primenjujete ovaj lek. Prijavljeni su slučajevi angioedema (uključujući i angioedem sa smrtnim ishodom), kod pacijenata koji su uzimali ovaj lek.

Enap ispoljava fetalnu toksičnost, te je njegova primena apsolutno kontraindikovana tokom trudnoće.

Povećan oprez je neophodan i u sledećim situacijama:

 • Ako ste imali ili imate stanja koja nastaju usled depresije koštane srži, kao što su: neutropenija (smanjen broj neutrofila u krvi), trombocitopenija (smanjen broj krvnih pločica u krvi) ili anemija. Vrlo retko su prijavljeni slučajevi depresije koštane srži usled primene ovog leka, te iz tog razloga treba biti obazriv. Ako primetite simptome i znake ovih poremećaja, kao što su simptomi-slični gripu (znak neutropenije), poremećaji krvarenja (znak trombocitopenije) ili malaksalost i parestezija (znaci anemije), odmah se obratite lekaru.
 • Ako imate povišen nivo kalijuma u krvi ili uzimate hranu/lekove koji mogu da vam znatno povise nivo kalijuma u krvi. Enap, kao i svi ostali ACE inhibitori, povećava koncetraciju kalijuma u krvi (hiperkalemija) a hiperkalemija može da izazove srčane aritmije koje mogu ugroziti život. Zato obavestite lekara ako uzimate lekove koji povećavaju nivo kalijuma (npr. eplerenon, spironolakto, trimateren i amilorid) ili ako ste na ishrani koja podrazumeva visok unos kalijuma (npr. banane). Takođe, pacijenti koji imaju oštećenje bubrega imaju veći rizik od hiperkalemije, pa se primena kod takvih pacijenata mora obavljati pod strogim nadzorom lekara.
 • Ako imate dijabetes mellitus tip 1 ili tip 2. Enap može da dovede do pojave hipoglikemije.
 • Ako imate sistemski lupus.
 • Ako patite od hipotenzije.
 • Ako imate reumatoidni artritis.

Enap, trudnoća i dojenje

Enap se ne sme primenjivati ni tokom trudnoće ni tokom dojenja.

Doziranje

Uobičajena početna doza za lečenje hipertenzije kod odraslih pacijenata je 5-10 mg jednom dnevno.

Uobičajena početna doza za lečenje simptomatske srčane insuficijencije kod odraslih pacijenata je 2.5 mg jednom dnevno.

Uobičajena doza održavanja u lečenju hipertenzije je 20 mg jednom dnevno ili podeljena u dve doze (dva puta po 10 mg).

Uobičajena doza održavanja u lečenju simptomatske srčane insuficijencije je 20 mg jednom dnevno ili podeljena u dve doze.

Maksimalna dnevna doza je 40 mg.

Preporučena početna doza za lečenje hipertenzije kod dece koja imaju više od 50 kg je 5 mg jednom dnevno. Doza se može povećati do maksimalnih 40 mg dnevno.

Preporučena početna doza za lečenje hipertenzije kod dece koja imaju 20-50 kg je 2.5 mg jednom dnevno. Doza se može povećati do maksimalnih 20 mg dnevno.

Tabletu progutajte celu, bez žvakanja i uz jednu čašu vode. Tablete se uzimaju nezavisno od hrane.

Interakcije

Enap se ne sme primenjivati istovremeno sa sledećim lekovima:

 • Preparati kalijuma.
 • Lekovi koji povećavaju kalijum u krvi (npr. eplerenon, amilorid, spironolakton i traimteren).
 • Sibutramin, fenfluramin (lekovi koji se koriste za lečenje gojaznosti).
 • Triciklični antidepresivi (npr. amoksapin, klomipramin, trimipramin, desimipramin, nortriptilin, protriptilin, doksepin, amitriptilin i drugi).
 • Antipsihotici (npr. litijum).
 • Preparati zlata
 • Lekovi koji se koriste za razbijanje ugrušaka u krvi
 • Nesteroidni anti-inflamatorni lekovi (npr. celekoksib, acetilsalicilna kiselina, etorikoksib, diklofenak, rofekoksib, ibuprofen, naproksen, ketoprofen, flurbiprofen, indometacin i sulindak).
 • Lekovi koji se koriste za lečenje dijabetesa (npr. empagliflozin, gliklazid, glimepirid, gliburid, pioglitazon i insulin).
 • Beta blokatori (npr. propranolol, bisoprolol, metoprolol, atenolol i drugi).

Ne sme se primenjivati istovremeno sa alkoholnim pićima.

Neželjena dejstva

Moguća neželjena dejstva Accetec leka, uključuju:

 • Mučnina
 • Suva usta
 • Slabost
 • Vrtoglavica
 • Glavobolja
 • Zamagljen vid
 • Hipotenzija
 • Aritmije
 • Hiperkalemija
 • Parestezija
 • Aplastična ili hemolitička anemija
 • Tinitus
 • Alopecija
 • Disurija
 • Usporen gastrointestinalni motilitet i zatvor
 • Povećanje koncentracije kreatinina u krvi
 • Angioedem
 • Kašalj

Reference

 1. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2012/018998s076lbl.pdf
 2. PIL

 

Informacije na ovom sajtu su namenjene samo u svrhe edukacije i ni na koji način ne mogu zameniti posetu odgovaraćeg medicinskog stručnjaka. Uvek se posavetujte sa vašim lekarom ili farmaceutom ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica.

Podelite

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.