Endoxan

0

Lek Endoxan – Upotreba | Neželjeni efekti | Interakcije

Endoxan je lek koji kao aktivnu supstancu sadrži ciklofosfamid. Spada u grupu citostatika (lekovi za lečenje kancera). Postoji u obliku injekcija u dozi od 500 mg i 1000 mg ali i u obliku tableta. Koristi se u sledećim stanjima:

 • Hodkgin-ov limfom i non-Hodgkin-ov limfom
 • Akutna limfatična leukemija i hronična limfatična leukemija (CLL)
 • Karcinom dojke
 • Karcinom ovarijuma (jajnika)
 • Osteosarkom
 • Neuroblastom
 • Wegener-ova granulomatoza
 • Mikrocelularni karcinom pluća
 • Multipla skleroza
 • Sistemski lupus

Mere opreza

Endoxan se ne sme primenjivati u sledećim stanjima:

 • Oštećenje kostne srži.
 • Kod pacijenata koji imaju aktivnu infekciju.
 • Kod pacijenata koji su alergični na aktivnu supstancu ciklofosfamid.
 • Kod pacijenata koji imaju oštećenje bešike i problema prilikom pražnjenja bešike.

Ovaj lek može da izazove kancer mokraćne bešike. Prijavljena su tri slučajeva kancera mokraćne bešike kod pacijenata koji su koristili ovaj lek za lečenje neuroblastoma i Wegenerove granulomatoze. Preporuka je da se ovaj lek uvek primenjuje u najmanjoj mogućoj dozi, kako bi se izbegla moguća pojava kancera mokraćne bešike. Endoxan može da izazove i oštećenje bešike sa pojavom krvarenja (takozvani hemoragijski cistitis), te je neophodno da se odmah javite lekaru ako primetite pojavu krvi u mokraći!

Ovaj lek može biti i kardiotoksičan (oštećenje srca) kada se primeni u velikim dozama. Ukoliko primetite aritmije (nepravilan rad srca), odmah se javite lekaru.

Endoxan može da izazove azospermiju kod muškaraca (pojava da muškarac nema uopšte spermatozoida) odnosno amenoreju kod žena (izostanak menstruacije tokom najmanje 6 meseci). S obzirom da je moguća genotoksičnost, muškarcima koji planiraju da imaju decu savetuje se očuvanje sperme pre tretmana. Tokom terapije i najmanje 6 meseci  nakon terapije muškarci ne bi smeli da planiraju decu.

Ovaj lek može da izazove i ozbiljno oštećenje pluća, pa je neophodno da se odmah javite lekaru ako primetite otežano disanje ili ako iskašljavate krv.

Endoxan može da izazove smanjenje broja leukocita u krvi, što može značajno da smanji imunitet i da poveća rizik od pojave infekcija koje mogu biti fatalne. Ukoliko primetite simptome slične gripu, kao što su: kašalj, bol u grlu ili groznica odmah se javite lekaru, jer to može biti znak da se infekcija javila.

Endoxan može da smanji i broj trombocita u krvi, što povećava rizik od pojave krvarenja. Izbegavajte aktivnosti koje mogu da vas povrede i dovedu do krvarenja, jer zbog smanjenog broja trombocita vaše telo će teže zaustavljati krvarenje!

Endoxan može da smanji i broj eritrocita u krvi i da dovede do pojave anemije.

Ovaj lek može da izazove i oštećenje jetre, pa je neoophodno da se javite lekaru ako primetite simptome oštećenja jetre: bol u gornjem desnom delu stomaka, mučnina, povraćanje i žutica.

Primena tokom trudnoće i dojenja

Endoxan se može primenjivati u trudnoći smao ako je korist za majku veća od rizika za dete. Ovaj lek je pokazao toksičnost za fetus, mada postoje slučajevi da se beba rodila zdrava kada je ovaj lek korišćen u prvih tri meseca trudnoće.

Izbegavajte dojenje dok ste na terapiji ovim lekom, jer ovaj lek može da naškodi vašoj bebi.

Način primene leka Endoxan

Doziranje zavisi od mnogo faktora i može ga odrediti jedino vaš lekar. Dakle, vaš lekar će odrediti dozu leka koja je najbolja za vas.

Endoxan postoji u obliku tableta i u obliku injekcija. Injekcije se mogu davati samo od strane obučenog medicinskog osoblja i u zdravstvenim ustanovama predviđenim za to.

Primena sa drugim lekovima (Interakcije)

Endoxan se ne sme primenjivati u kombinaciji sa sledećim lekovima:

 • Lekovi koji se koriste za lečenje depresije, kao što je: bupropion. Ovaj lek može da smanji dejstvo Endoxan leka, ako se primenjuju istovremeno.
 • Antibiotici, kao što je hloramfenikol. Ovaj lek može da produži dejstvo Endoxan leka, ako se primene istovremeno, čime se povećava rizik od pojave neželjenih efekata.
 • Lekovi za lečenje gljivičnih infekcija, kao što su:
  • flukonazol,
  • itrakonazol,
  • ketokonazol i drugi.
 • Alopurinol, lek koji se koristi z lečnju gihta. Ovaj lek može da poveća koncetraciju Endoxan leka u krvi, ako se primene istovremeno, čime se povećava rizik od pojave neželjenih efekata.
 • Dislufiram, lek koji se koristi za sprečavanje ponovne pojave alkoholne zavisnosti. Ovaj lek može da poveća koncetraciju Endoxan leka u krvi, ako se primene istovremeno, čime se povećava rizik od pojave neželjenih efekata.
 • Lekovi koji se koriste za lečenje srčanih bolesti, takozvani ACE inhibitori, kao što su:
  • ramipril,
  • enalapril,
  • lizinopril,
  • katopril,
  • fosinopril i drugi. Istovremena primena Endoxan leka sa ovim lekovima povećava rizik od pojave smanjenog broja leukocita u krvi i pada imuniteta.
 • Diuretici, takozvani lekovi za izmokravanje, kao što je hidrohlorotiazid. Istovremena primena Endoxan leka sa ovim lekom povećava rizik od pojave smanjenog broja leukocita u krvi i pada imuniteta.
 • Amiodaron, lek koji se koristi za lečenje aritmija (nepravilan rad srca). Istovremena primena Endoxan leka sa ovim lekom, povećava rizik od pojave oštećenja pluća.

Ova lista nije kompletna. Endoxan stupa u interakciju sa brojnim lekovima, te je neophodno da obavestite lekara o svim lekovima ali i biljnim preparatima koje uzimate.

Neželjena dejstva

Endoxan može da izazove sledeća neželjena dejstva:

 1. smanjenje broja leukocita u krvi (leukopenija),
 2. smanjenje broja trombocita u krvi (trombocitopenija),
 3. smanjenje broja eritrocita u krvi (anemija),
 4. mučnina,
 5. povraćanje,
 6. dijareja,
 7. zatvor (opstipacija),
 8. bol u stomaku,
 9. krvarenje u stomaku,
 10. oštećenje mokraćne bešike,
 11. krvarenje mokraćne bešike,
 12. azospermija,
 13. amenoreja,
 14. oštećenje jetre,
 15. nepravilan rad srca (aritmije),
 16. zapaljenje miokarda sa krvarenjem (tzv. hemoragijski miokarditis),
 17. infarkt srca,
 18. kancer mokraćne bešike,
 19. alopecija (gubitak kose),
 20. zapaljenje pankreasa (pankreatitis),
 21. smanjenje nivoa natrijuma u krvi (hiponatrijemija),
 22. alergija i drugi.

Obavestite lekara ako primetite bilo koji neželjeni efekat.

Informacije na ovom sajtu su namenjene samo u svrhe edukacije i ni na koji način ne mogu zameniti posetu odgovaraćeg medicinskog stručnjaka. Uvek se posavetujte sa vašim lekarom ili farmaceutom ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica.

Podelite

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.