Epilev

0

Epilev – doziranje – kontraindikacije – neželjena dejstva

Epilev je lek iz grupe antiepileptika a kao aktivnu supstancu sadrži levetiracetam, koji hemijski nije sličan sa drugim antiepilepticima. Mehanizam dejstva ovog leka nije u potpunosti razjašnjen ali je potvrđeno da ima širok spektar dejstva odnosno može se koristiti kod više vrsta epileptičkih napada i to:

 • Parcijalni napadi sa ili bez sekundarne generalizacije u svim uzrastima
 • Mioklonički npaadi kod pacijenata starijih od 12 godina
 • Primarni generalizovano tonično-klonićki napadi kod pacijenata starijih od 12 godina

Kontraindikacije

Jedina kontraindikacija za primenu Epilev leka je alergija na aktivnu supstancu – levetiracetam.

Kada trebate biti oprezni?

 • Ukoliko imate oslabljenu bubrežnu funkciju (bubrežna insuficijencija). U tom slučaju potrebno je prilagoditi dozu
 • Ukoliko patite od depresije – naročito ako imate suicidalne misli. Zabaleženi su slučajevi da su pacijenti koji su uzimali Epilev imali suicadalne misli i čak pokušali samoubistvo! Ukoliko vi ili vaša porodica primetite promene u raspoloženju ili ponašanju, blagovremeno obavestite lekara o tome
 • Ukoliko trebate da prestanete da koristite Epilev, onda morate to uraditi postepeno, onako kako vam lekar objasni

Ovaj lek se može primenjivati i kod odojčadi, ali je njegov uticaj na inteligenciju i druge mentalne funkcije tokom rasta i razvoja deteta nepoznat.

Primena Epilev leka tokom trudnoće i dojenja

Ispitivanja na životinjama su pokazala da Epilev ima reproduktivnu toksičnost. Nije preporučjivo primenjivati Epilev tokom trudnoće. Razgovarajte sa vašim lekarom kako bi procenio koje su koristi a koji rizici primene ovog leka tokom vaše trudnoće. Prekid lečenja napada se svakako ne preporučuje jer napadi mogu izazvati komplikacije i kod majke i kod deteta.

Pošto se izlučuje u mleko, Epilev se ne treba primenjivati tokom dojenja.

Način primene Epilev leka?

Preporučene doze Epilev leka su sledeće:

Tabela 1 – Doziranje Epilev leka na osnovu starosti (prema Epilev PIL)

Starost Preporučena doza
16-65 godina Početna doza: 250 mg dva puta dnevno

Doza održavanja: 500 mg dva puta dnevno

Maksimalna doza: 1500 mg dva puta dnevno

>65 godina U zavisnosti od bubrežne funkcije (vidi tabelu 2)
>16 godina 10 mg/kg telesne mase dva puta dnevno. Ako dete ima više od 50 kg, onda je doziranje isto kao kod odraslih.

 

Tabela 2 – Doziranje u skladu sa bubrežnom funkcijom (prema Epilev PIL)

Klirens kreatinina Preporučena doza
50 – 80 ml/min 500 do 100 mg dva puta dnevno
30 – 50 ml/min 250 – 750 mf dva puta dnevno
<30 ml/min 250 – 500 mg/min

 

Tablete se uzimaju nezavisno od obroka. Uvek se primenjuje dva puta dnevno (na svakih 12 sati).

Predoziranje

Simptomi predoziranja su: somnolencija (poremećaj svesti koji se karakteriše nezainteresovanošću događajima koji se dešavaju oko vas), agitacija (nemir i povećana razdražljivost), agresivnost, respiratorna depresija i koma.

Kako se leči predoziranje ovim lekom?

 • Gastrolavaža
 • Izazivanje povraćanja
 • Simptomatska terapija
 • Hemodijaliza

Epilev i njegova primena sa drugim lekovima

Ne sme da se primenjuje u kombinaciji sa sledećim lekovima:

 • Buprenorfin – opiodni analgetik. Istovremena upotreba može da vodi do respiratorne depresije i kome!
 • Propoksifen – opioidni analgetik. Istovremena upotreba će dovesti do neželjenih efekata (pospanost, otežano razmišljanje, otežano rasuđivanje i zbunjenost).
 • Lekovi za lečenje narkolepsije, kao što je natrijum oksabat. Istovremena primena sa Epilev lekom povećava rizik od pojave neželjenih reakcija.

Alkoholna pića se nikako ne smeju primenjivati u kombinaciji sa ovim lekom!

Neželjena dejstva

Vrlo česta neželjena dejstva Epilev leka su:

 • Somnolencija
 • Hronična iscrpljenost organizma

Česta neželjena dejstva Epilev leka su:

 • Nazofaringitis
 • Trombocitopenija
 • Dvostruki vid (diplopija)
 • Mijalgija
 • Hiperaktivnost
 • Teturan hod
 • Gubitak pamćenja
 • Nevoljno drhtanje ruku
 • Depresija
 • Agresivnost
 • Uznemirenost
 • Česte promene raspoloženja

Neželjena dejstva čija je učestalost nepoznata:

 • Sucidalne misli
 • Halucinacije
 • Gubitak telesne mase
 • Pankreatitis
 • Hepatitis
 • Alopecija

Obavestite lekara ako primetite bilo koji neželjeni efekat.

Informacije na ovom sajtu su namenjene samo u svrhe edukacije i ni na koji način ne mogu zameniti posetu odgovaraćeg medicinskog stručnjaka. Uvek se posavetujte sa vašim lekarom ili farmaceutom ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica.

Podelite

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.