Esram

0

Esram – Mere opreza, Način primene, Neželjeni efekti

Esram je lek koji kao aktivnu supstancu sadrži escitalopram. Spada u grupu lekova koji se nazivaju selektivni inhibitori preuzimanja serotonina. Koristi se za lečenje velikih depresivnih epizoda, anksioznosti (strah, uznemirenost), socijalne fobije, opsesivno-kompulzivnog poremećaja i paničnih poremećaja.

Mere opreza

Esram se ne sme primenjivati u sledećim stanjima:

 • Kod pacijenata koji su alergični na aktivnu supstancu escitalopram ili druge slične lekove.
 • Kod pacijenata koji imaju produžen QT interval (vrsta aritmije odnosno nepravilnog rada srca). Ovaj lek može da produži QT interval što može da izazove opasne aritmije srca (nepravilan rad srca) kod pacijenata koji već imaju problema sa srčanim radom. Stoga je neophodan veliki oprez i kod pacijenata koji imaju srčanih problema.
 • Kod pacijenata koji uzimaju lekove koji se nazivaju MAO inhibitori (inhbitori monoamino oksidaze), kao što su:
  • moklobemid,
  • selegilin (koristi se u lečenju Parkinsonove bolesti),
  • izokarboksazid,
  • linezolid (antibiotik),
  • tranilcipromin i drugi. Istovremena primena Esram leka sa ovim lekovima može da dovede do pojave serotoninskog sindroma. Serotoninski sindrom može da opasan po život i manifestuje se sledećim simtpomima:
   • dijareja,
   • glavobolja,
   • pojačano znojenje,
   • agitacija (osoba oseća zbunjenost, napetost ili neprijatnu uzbuđenost),
   • drhtanje,
   • ubrzan rad srca (tahikardija),
   • nepravilan rad srca (aritmija),
   • visok krvni pritisak i konvulzije (napadi). Obavestite lekara ako primetite bilo koji od gore navedenih simptoma.

Potreban je povećan oprez u sledećim stanjima:

 • Dijabetes. Prijavljeni su slučajevi hieprglikemije (povišen nivo šećeara u krvi) kod dijabetičara koji su uzimali ovaj lek.
 • Kod pacijenata mlađih od 18 godina. Nije dokazana bezbednost ovog leka u tom uzrastu.
 • Kod pacijenata koji su imali ili imaju suicidalne misli. Na početku terapije moguća je pojava suicidalnih misli, te je neophodno da se odmah javite lekaru ako primetite pojavu suicidalnih misli.

Ovaj lek može da izazove akatiziju odnosno osećaj unutrašnjeg nemira (osećaj se opisuje kao da vas ne „drži mesto“).

Esram može da izazove i hiponatrijemiju (sniženje nivoa natrijuma u krvi) usled poremećaja lučenja antidiuretskog hormona. Hiponatrijemija može da izazove sledeće simptome:

 1. mučnina,
 2. povraćanje,
 3. zbunjenost,
 4. malaksalost,
 5. napadi i koma. Odmah obavestite lekara ako primetite bilo koji simptom.

Kada trebate da prekinite sa primenom ovog leka to morate uraditi postepenim smanjivanjem doze jer ukoliko se naglo i odjednom prekine sa upotrebom ovog leka, može se javiti apstinencijalni sindom, sa pojavom sledećih simtpoma:

 1. mučnina,
 2. povraćanje,
 3. agitacija,
 4. zbunjenost,
 5. emocionalna nestabilnost,
 6. nesanica,
 7. drhtavica i drugi.

Lekar će vam objasniti na koji način da smanjite dozu leka pre nego što u potpunosti prestanete da koristite ovaj lek.

Primena tokom trudnoće i dojenja

Esram se može primenjivati tokom trudnoće samo ako je korist za majku veća od rizika za dete. Ovaj lek povećava rizik od perinatalnih komplikacija. Ne sme se uzimati tokom poslednjih tri meseca trudnoće, jer može da dovede do pojave povraćanja, hipoglikemije (nizak nivo šećera u krvi), otežanog disanja i konvulzija kod novorođenčadi.

Ovaj lek se verovatno izlučuje u mleko dojilja. Izbegavajte dojenje dok ste na terapiji ovim lekom.

Način primene

Doziranje, prema uputstvu za lek Esram:

Stanje Doza
Velike depresivne epizode Uobičajena doza je 10 mg jednom dnevno. Ukoliko je to potrebno doza se može povećati na maksimalno 20 mg dnevno. Potrebno je do mesec dana da biste osetili poboljšanje. Terapija obično traje 6 meseci.
Panični poremećaj Uobičajena početna doza je 5 mg jednom dnevno. Doza se može povećavati postepeno dok se ne postigne odgovarajući efekat. Poboljšanje možete da očekujete nakon par meseci koliko i traje terapija.
Socijalna fobija (takozvani strah od društva) Uobičajena početna doza je 5 mg jednom dnevno. Doza se može povećavati postepeno dok se ne postigne odgovarajući efekat. Poboljšanje možete da očekujete nakon mesec dana a terapija može da traje i do 6 meseci.
Anskioznost Uobičajena početna doza je 10 mg jednom dnevno. Doza se može povećavati postepeno dok se ne postigne odgovarajući efekat.
Opsesivno-kompulzivni pormećaj Uobičajena početna doza je 5 mg jednom dnevno. Doza se može povećavati postepeno dok se ne postigne odgovarajući efekat.

Maksimalna dnevna doza je 20 mg! Nikada nemojte primenjivati doze veće od 20 mg dnevno.

Tabletu progutajte celu, uz čašu vode. Nemojte da lomite ili žvaćete tabletu. Može se uzimati uz hranu ili bez nje, jer hrana ne utiče na dejstvo ovog leka.

Nikada nemojte naglo da prekinite sa primenom ovog leka, jer to može da dovede do pojave apstinencijalnog sindroma. Doza se treba smanjivati postepeno pre poptunog prekida terapije.

Primena sa drugim lekovima (Interakcije)

Esram se ne sme primenjivati u kombinaciji sa sledećim lekovima:

 • MAO inhibitori, lekovi koji se koriste u lečenju depresije, kao što su:
  • moklobemid,
  • selegilin,
  • izokarboksazid,
  • linezolid,
  • tranilcipromin i drugi. Istovremena primena Esram leka sa ovim lekovima može da dovede do pojave serotoninskog sindroma (koji može biti ugrožavajući po život).
 • Antikoagulantni lekovi, kao što su:
  • varfarin,
  • acenokumarol i drugi. Istovremena primena Esram leka sa ovim lekovima povećava rizik od pojave krvarenja.
 • Antibiotici, lekovi koji se koriste za lečenje bakterijskih infekcija, kao što su:
  • eritromicin,
  • ciprofloksacin i moksifloksacin. Istovremena primena Esram leka sa ovim lekovima povećava rizik od pojave produženja QT intervala a samim tim i pojave nepravilnog rada srca!
 • Antipsihotici, kao što su:
  • haloperidol,
  • pimozid. Istovremena primena Esram leka sa ovim lekovima povećava rizik od pojave produženja QT intervala a samim tim i pojave nepravilnog rada srca!
 • Drugi lekovi koji se koriste u lečenju depresije (takozvani triciklični antidepresivi), kao što su:
  • amitriptilin,
  • nortriptilin,
  • imipramin,
  • desimipramin i drugi. Istovremena primena Esram leka sa ovim lekovima povećava rizik od pojave produženja QT intervala a samim tim i pojave nepravilnog rada srca!
 • Lekovi koji se koriste za lečenje migrena, takozvani triptani, kao što su:
  • sumatriptan,
  • zolmitriptan i drugi. Istovremena primena Esram leka sa ovim lekovima može da dovede do pojave serotoninskog sindroma (koji može biti ugrožavajući po život).
 • Narkotički analgetici, kao što su:
  • tramadol,
  • fentanil i drugi. Istovremena primena Esram leka sa ovim lekovima može da dovede do pojave serotoninskog sindroma (koji može biti ugrožavajući po život).
 • Lekovi koji mogu da snize nivo kalijuma u krvi, kao što su diuretici (takozvani lekovi za izmokravanje), kao što su:
  • furosemid (Lasix),
  • hidrohlortiazid i drugi. Istovremena primena Esram leka sa ovim lekovima povećava rizik od pojave aritmija (nepravilan rad srca).
 • Ova biljka (čaj i različiti preparati od kantariona) mogu da uspore metabolizam ovog leka i da povećaju rizik od pojave neželjenih efekata.

Obavestite lekara o svim lekovima i biljnim preparatima koje uzimate.

Neželjena dejstva

Esram može da izazove sledeća neželjena dejstva:

 1. mučnina,
 2. povraćanje,
 3. dijareja,
 4. opstipacija (zatvor),
 5. smanjen ili povećan apetit,
 6. smanjenje telesne mase,
 7. poremećaj ukusa,
 8. ubrzan rad srca (tahikardija),
 9. produženje QT intervala,
 10. nepravilan rad srca (aritmije),
 11. sniženje nivoa natrijuma u krvi (hiponatrijemija),
 12. krvarenje iz nosa,
 13. bol u mišićima,
 14. bol u zglobovima,
 15. zadržavanje mokraće,
 16. teško menstrualno krvarenje (menoragija),
 17. glavobolja,
 18. vrtoglavica,
 19. serotoninski sindrom,
 20. agitacija,
 21. halucinacije,
 22. suicidne misli,
 23. agresivno ponašanje,
 24. napad panike,
 25. smanjen libido,
 26. prijapizam (nenormalno dugo trajanje erekcije kod muškaraca),
 27. alergija i drugi.

Obavestite lekara ako primetite bilo koji neželjeni efekat.

Informacije na ovom sajtu su namenjene samo u svrhe edukacije i ni na koji način ne mogu zameniti posetu odgovaraćeg medicinskog stručnjaka. Uvek se posavetujte sa vašim lekarom ili farmaceutom ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica.

Podelite

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.