Holoxan

0

Holoxan – Mere opreza | Način primene | Neželjeni efekti

Holoxan je lek koji sadrži aktivnu supstancu koja se zove ifosfamid. Pripada grupi lekova koji se zovu citostatici (lekovi za lečenje karcinoma). Koristi se za lečenje različitih oblika karcinoma, ali najčešće za lečenje karcinoma testisa, cerviksa, dojke, mikrocelularnog i ne-mikrocelularnog karcinoma bronhija, Hodgkin i Non-Hodgkin limfoma.

Mehanizam delovanja Holoxan leka se zasniva na ubijanju tumorskih ćelija.

Mere opreza

Holoxan se ne treba primenjivati kod pacijenata koji imaju opstrukcije urinarnog trakta, jer su studije pokazale da ovaj lek ispoljava urotoksično dejstvo (može da izazove hemoragijski cistitis). Preporučuje se da se urino analiza redovno radi dok ste na terapiji ovim lekom, kako bi se eventualni urotoksični efekti leka primetili na vreme.

Holoxan je kontraindikovan i kod pacijenata koji imaju supresiju koštane srži i ne treba se primenjivati kod pacijenata kod kojih je broj leukocita u krvi manji od 2000/µL ili broj trombocita manji od 50,000/µL.

Broj leukocita, trombocita, eritrocita kao i nivo hemoglobina se trebaju redovno kontrolisati dok ste na terapiji ovim lekom.

Reverzibilni neurotoksični efekti su takođe prijavljeni kod pacijenata koji su primenjivali ovaj lek. Moguća je pojava somnolencije, halucinacije, konfuzije pa čak i kome. Kod pacijenata kod kojih se jave ovi neželejni efekti, treba obustaviti primenu Holoxan leka, dok neželjeni efekti u potponusti nestanu.

Holoxan se ne treba primenjivati kod pacijenata koji imaju oštećenje bubrega, jer je kod ovih pacijenata eliminacija leka iz organizma otežana, samim tim koncetracija leka u krvi može biti povećana, što posledično dovodi do češće pojave neželjenih efekata.

Holoxan može da izazove i kardiotoksične efekte, kao što su: promene na EKG-u, aritmije i kardiomiopatija  koja može imati fatalni ishod.

Holoxan može da izazove u plućnu fibrozu kao i plućnu slabost koja takođe može imati smrtni ishod. Ukoliko primetite bilo koje promene u disanju ili na plućima, odmah obavestite vašeg lekara.

Primena tokom trudnoće i dojenja

FDA svrstava ovaj lek u kategoriju D, što znači da je fetotoksičnost ovog leka potvrđena u studijama, te se ovaj lek ne sme primenjivati tokom trudnoće. Između ostalog, Holoxan deluje karcinogeno na fetus, što je još jedan razlog zašto je njegova primena tokom trudnoće kontraindikovana.

Holoxan, odnosno aktivna supstanca, ifosfamid, se izlučuje u mleko dojilja, te se dojenje treba obustaviti dok ste na terapiji ovim lekom.

Interakcije

Poznato je više od 400 interakcija sa drugim lekovima, od kojih se više od 50 svrstava u grupu ozbiljnih interkcija.

Holoxan se ne treba primenjivati istovremeno sa sledećim lekovima:

 • Lekovi koji se koriste za lečenje reumatoidnog artritisa, kao što su: adalimumab, leflunomid, golimumab, etanercept, baricitinib i certolizumab. Ovi lekovi mogu da izazovu supresiju koštane srži i da značajno oslabe imuni sistem, baš kao i Holoxan, što može dovesti do pojave životno-ugrožavajućih infekcija.
 • Lekovi koji se koriste za lečenje citomegalovirusa, kao što je cidofovir. Istovremena primena sa ovim lekom povećava rizik od pojave nefrotoksičnih efekata.
 • Lekovi koji se koriste za lečenje tumora, kao što su: kladribin. Istovremena primena značajno povećava rizik od smanjenog broja leukocita, trombocita i eritrocita, što može dovesti do ozbiljnih komplikacija.
 • Deferipiron – lek koji se koristi za lečenje talasemija. Deferipiron može da izazove supresiju koštane srži te se ne sme primenjivati istvoremeno sa Holoxan lekom.
 • Lekovi koji se koriste za lečenje multiple skleroze, kao što su: fingolimod, teriflunomid i natalizumab. Istovremena primena povećava rizik od pojave ozbiljnih infekcija.

Obavestite vašeg lekara o svim lekovima koje koristite.

Ne smete da pijete alkoholna pića dok ste na terapiji ovim lekom, jer alkohol može da poveća rizik od pojedinih neželjenih efekata (npr. Mučnina).

Doziranje

Holoxan postoji u obliku injekcije i primenjuju ga samo stručno osoblje, pod nadzorom onkologa koji ima iskustva u primeni hemoterapije, kao što je Holoxan.

Holoxan injekcije se mogu primenjivati samo u zdravstvenim ustanovama. Doza se obračunava na osnovu vaše telesne površine, vrste tumora kao i primene ostalih lekova/zračenja.

Zdravstveno osoblje koje primenjuje ovaj lek treba da izbegava direktna kontakt, jer Holoxan može da izazove mutacije i karcinom.

Neželjena dejstva

Holoxan može da izazove sledeća neželjena dejstva:

 • Gubitak kose (alopecija)
 • Mučnina i povraćanje
 • Letargija i umor
 • Zbunjenost
 • Koma
 • Depresija
 • Halucinacije
 • Agresivno ponašanje
 • Dermatitis
 • Dijareja
 • Povišen ili snižen krvni pritisak
 • Kardiomiopatija
 • Intersticijalni pneumonitis
 • Infekcija
 • Konvulzije
 • Infekcije
 • Pad imunog sistema
 • Supresija koštane srži
 • Alergijska reakcija

Obavestite vašeg lekara ako primetite bilo koji neželjeni efekat.

Literatura

 1. FDA

Informacije na ovom sajtu su namenjene samo u svrhe edukacije i ni na koji način ne mogu zameniti posetu odgovaraćeg medicinskog stručnjaka. Uvek se posavetujte sa vašim lekarom ili farmaceutom ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica.

Podelite

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.