Ibuprofen

0

Informacije o leku Ibuprofen, mere opreza, način primene, neželjena dejstva

Ibuprofen spada u grupu lekova nazvanih nesteroidni anti inflamatorni lekovi (NSAIL). Ibuprofen deluje tako što ublažava bol, smanjuje upalne procese u organizmu i snižava telesnu temperaturu ukoliko je ona povišena. Ibuprofen deluje na ciklooksigenazu, enzim koji je zadužen za stvaranje prostaglandina koji su odgovorni za upalne procese u organizmu. Na taj način smanjuje upalu i bol.

Ibuprofen se koristi u terapiji blagih do umerenih bolova kao što su: glavobolja, zubobolja, bolovi u zglobovima (artrititis), menstrualni bolovi, bolovi u leđima itd.

Ibuprofen se koristi i kako bi snizio telesnu temperaturu kada je ona povišena (obično kod virusnih infekcija).

Ibuprofen se može koristiti i u terapiji gihta (oboljenje koje nastaje zbog nagomilavanja mokraćne kiseline).

Ibuprofen se nalazi u slobodnoj prodaji i možete ga nabaviti bez recepta.

Mere opreza

Ibuprofen se ne sme primenjivati kod osoba koje su alergične na ibuprofen ili neki drugi, njemu sličan lek iz grupe nesteroidnih anti inflamatornih lekova (ketoprofen, flurbiprofen, diklofenak, fenklofenak, itd.). Ukoliko primetite znake alergije kao što su: svrab, osip, vrtoglavica, zujanje u ušima, otežano disanje, odmah se javite vašem lekaru.

Ibuprofen spada u grupu nesteroidnih anti inflamatornih lekova sa umerenom ulcerogenom aktivnošću. To znači, da ibuprofen može da ošteti sluznicu želuca, što vodi stvaranju čira na ovom organu. Ibuprofen, ipak ređe izaziva ovaj efekat, od recimo, acetil salicilne kiseline (aspirina). U svakom slučaju, osobe koje već imaju oštećenje želudca, ne smeju da primenjuju ibuprofen. Ukoliko primetite znake oštećenja želudca kao što su: promena boje stolica (crna) ili pojavu krvi u stolici (steatoreja), odmah se javite vašem lekaru. Ovaj neželjeni efekat je češći kod osoba koje puše i piju alkohol, te stoga izbegavajte ove supstance dok ste na terapiji ibuprofenom.

Ibuprofen izaziva i bronhokonstrikciju (sužavanje bronhija), te može da izazove napad astme. Iz tih razloga se ne sme primenjivati kod astmatičara i osoba sa bronhitisom.

Ibuprofen deluje i na kardiovaskularni sistem, naročito ako se primenjuje u dužem vremenskom intervalu. Osobe sa kardiovaskularnim bolestima kao što su: infarkt miokarda, poremećaj cirkulacije, anemija, poremećaj koagulacije krvi itd. ne smeju da primenjuju ibuprofen, osim ako im lekar nije prepisao. Ibuprofen može da pogorša zdravstveno stanje ovakvih pacijenata. Obavezno obavestite lekara ukoliko planirate neku hiruršku intervenciju, zato što ibuprofen utiče na koagulaciju krvi, što može voditi do određenih komplikacija tokom operacije.

S obzirom da se ibuprofen izlučuje putem jetre i bubrega, treba biti obazriv prilikom njegove upotrebe kod pacijenata sa oštećenom jetrom, odnosno bubregom. Lekar će vam možda preporučiti uzimanje manjih doza ili će vam zameniti ibuprofen nekim drugim lekom.

Ibuprofen može da poveća osetljivost na sunčevu svetlost (tzv. fotosenzitivnost), pa će vam lekar verovatno savetovati da izbegavate izlaganje suncu dok ste na terapiji ovim lekom.

Ibuprofen se ne sme primenjivati kod trudnica jer može da ošteti plod! Njegova primena u prvom i zadnjem tromesečju je apsolutno kontraindikovana.

Način upotrebe

Ibuprofen postoji u dozama od 200, 400 i 600 mg. Obično se uzima na svakih 4 do 6 sati, u zavisnosti od težine problema. Uvek treba primeniti prvo najmanju moguću dozu, pa tek onda ukoliko nema efekta, dozu treba postepeno povećavati.

Maksimalna pojedinačna doza je 800 mg. Maksimalna dnevna doza je 3200 mg. Sa povećanjem doze, povećava se i rizik od neželjenih efekata, te se posavetujte sa lekarom ili farmaceutom o dozi koja će vama odgovarati.

Popijte ibuprofen sa punom čašom vode i stojite uspravno barem 10 minuta, nakon što ste popili lek. Na ovaj način smanjuje se rizik od pojave stomačnih problema. Ukoliko, ipak, imate stomačne probleme, onda se savetuje uzimanje ibuprofena sa hranom ili čašom mleka.  Treba napomenuti da dejstvo ibuprofena nastupa znatno brže kada se uzme na prazan stomak (za 45 min). Kada se uzima sa hranom, dejstvo ibuprofena nastupa nešto kasnije (90-180 minuta).

Koliko dugo ćete uzimati ibuprofen, zavisi pre svega od oboljenja. Kod reumatoidnog artritisa ibuprofen se uzima najmanje 15 dana.

Ukoliko koristite ibuprofen za blage-umerene bolove, najbolje je da lek uzmete čim se bol pojavi, jer je tada njegovo dejstvo najbolje. Za terapiju blagih i umerenih bolova (zubobolja, glavobolja, menstrualni bolovi, bolovi u leđima, itd), preporučuje se doza od 200 ili 400 mg na svakih 4 do 6 sati.

Može se koristiti i kod dece, samo uz savet lekara i uz odgovarajuće smanjenje doze.

Formula po kojoj se izračunava doza ibuprofena za decu, se bazira na telesnoj težini deteta:

Računanje doze za decu Ibuprofen

Posavetujte se sa lekarom, pre nego što detetu date da pije ibuprofen.

Uticaj ibuprofen leka na upravljanje vozilima

Ibuprofen može da izazove vrtoglavicu, pa se preporučuje obazrivost prilikom upravljanja vozilima i mašinama. Ukoliko osetite vrtoglavicu ili nesvesticu, nemojte da upravljate vozilima.

Priemena tokom trudnoće i dojenja

Ibuprofen se ne sme primenjivati za vreme trudnoće jer ima štetan efekat na plod.

Američka agencija za lekove i hranu (FDA), je svrstala ibuprofen u grupu D, gde stoje lekovi za koje je dokazano da su štetni po plod.

Sa druge strane, ne postoji dovoljno podataka o upotrebi ibuprofen leka kod dojilja. Zbog toga se ne preporučuje dojenje dok je majka na terapiji ibuprofenom. Moguće je da ibuprofen prelazi iz krvi majke u mleko, ali nije dokazano.

Predoziranje

Ukoliko ste uzeli više ibuprofen leka nego što vam je lekar prepisao, odmah se obratite lekaru. Simptomi predoziranja ibuprofen lekom su: mučnina, povraćanje, pojava krvi u stolici, promena boje stolice, vrtoglavica, nesvestica, poremećaj disanja, pa čak i koma.

Primena sa drugim lekovima (Interakcije)

Ibuprofen ne sme da se primenjuje u kombinaciji sa sledećim lekovima:

 • Ostalim nesteroidnim anti inflamatornim lekovima (ketoprofen, diklofenak, flurbiprofen, naproksen, acetil salicilna kiselina-aspirin, itd). U kombinaciji sa ovim lekovima povećava se rizik za pojavu stomačnih tegoba.
 • Lekovi koji se koriste u terapiji povišenog krvnog pritiska kao što su ACE inhibitori (enalapril, kaptopril, lizinopril, kvinapril, itd.) i diuretici (furosemid, spironolakton, hidrohlortiazid).
 • Inhibitorima agregacije lekova (klopidogrel-Plavix) i antikoagulantnim lekovima (heparin, varfarin, itd). U kombinaciji sa ovim lekovima povećava se rizik za pojavu krvarenja.
 • Kortikosteroidi kao što su: prednizon, deksametazon, i drugi.
 • Litijum, koji se koristi kao sedativ kao i drugi lekovi koji se koriste u psihijatriji kao što su: sertralin, fluoksetin, fluvoksamin, i drugi.
 • Mifepriston koji se koristi za izazivanje pobačaja.
 • Metotreksat koji se koristi u terapiji kancera dojke
 • Lekovi koji se koriste u terapiji dijabetesa kao što su: metformin, glimepirid, gliklazid i drugi. U kombinaciji sa ibuprofenom, povećava se rizik od nastanka hipoglikemije (nizak nivo šećera u krvi).
 • Hinolonski antibiotici kao što su: ciprofloksacin, ofloksacin, norfloksacin i drugi. U kombinaciji sa ibuprofenom povećava se rizik od pojave konvulzija (napada).
 • Probenecid koji se koristi u terapiji gihta. Probenecid povećava koncetraciju iburpofena u krvi, pa se povećava i rizik od pojave neželjenih efekata.
 • Preparati na bazi biljke Ginkgo biloba. Istovremena primena sa ibuprofenom, povećava rizik od krvarenja.

Obavezno obavestite vašeg lekara ukoliko uzimate neki lek, naročito one lekove za terapiju prehlada koji se mogu nabaviti bez recepta, jer mogu sadržavati neke supstance koje mogu pojačati dejstvo ibuprofena.

Neželjeni efekti

Ibuprofen se obično veoma dobro podnosi i retko izaziva ozbiljne neželjene efekte.

Neželjeni efekti koji se javljaju priliko upotrebe ibuprofena su: mučnina, povraćanje, bol u stomaku, ulcer na želudcu, promena boje stolica, pojava krvi u stolici, dijareja, vrtoglavica, zamućen vid, glavobolja, svrab, osip, poteškoće u disanju, poremećaj sluha (osećaj zvonjenja u ušima), promene raspoloženja, konfuzija, nesvestica, fotosenzitivnost (povećana osetljivost na sunčevu svetlost), pojava otoka, smanjena diureza (dnevna količina urina), bol u grudima, poremećaj govora.

Ukoliko se neki od neželjenih efekata javi, obratite se lekaru ili farmaceutu.

Važno je napomenuti da istovremena upotreba alkohola sa ibuprofen lekom, znatno povećava rizik od pojave neželjenih efekata, te je neophodno da izbegavate alkoholna pića, za vreme upotrebe ibuprofen leka.

Informacije na ovom sajtu su namenjene samo u svrhe edukacije i ni na koji način ne mogu zameniti posetu odgovaraćeg medicinskog stručnjaka. Uvek se posavetujte sa vašim lekarom ili farmaceutom ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica.

Podelite

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.