cleeng coupon code bk 2013 coupons energy saver bulbs coupons ghadiwala coupons 2013

Imatinib

0

Imatinib – Mere opreza | Način primene | Neželjeni efekti

Imatinib je lek koji pripada antineoplasticima koji inhibiraju bcr-abl tirozin kinazu, koja je karakteristična kod pacijenata koji boluju od hronične mijeloidne leukemije i imaju Filadelfija hromozom. Deluje tako što inhibira proliferaciju (anti-proliferativno dejstvo) i indukuje apoptozu odnosno ćelijsku smrt tumorskih ćelija.

Imatinib se metaboliše preko enzima koji se zove CYP3A4, i ovaj enzim je odgovoran za metabolizam više od 50% lekova, te imatinib može da stupi u interakciju sa velikim brojem lekova.

Ovaj lek je indikovan u terapiji hronične mijeloidne leukemije, akutne limfoblastične leukemije, hipereozinofilnog sindroma, hronične eozinofilne leukemije i drugih mijeloproliferativnih bolesti, pod uslovom da su pacijenti Filadelfija pozitivni odnosno da imaju Filadelfija hromozom.

Koristi se i u terapiji agresivne sistemske mastocitoze, gastrointestinalnih stromalnih tumora i dermatofibrosarkoma.

Može se koristiti kod odraslih ali i kod pedijatrijskih pacijenata, onako kako vaš lekar odluči.

Mere opreza

Kongestivna srčana insuficijencija i disfunkcija leve ventrikule srca je prijavljena kod pacijenata koji su uzimali ovaj lek, mada je većina pacijenata kod kojih je prijavljen ovaj neželjeni efekat imala neke druge bolesti, pa se uzročno-posledična veza između leka i ovog neželjenog efekta ne može sa saigurnošću utvrditi. Ipak, potrebno je pratiti srčanu funkciju kod pacijenata koji su na terapiji ovim lekom, i ako dođe do bilo kakvih srčanih tegoba, treba ih na vreme tretirati.

Imatinib ima hepatotoksična svojstva, te se enzimi jetre (AST, ALT, alkalna fosfataza, i drugi) trebaju pratiti pre i tokom terapije (jednom u 30 dana). Ukoliko dođe do ozbiljnog skoka enzima jetre, treba razmotriti smanjenje doze. Pacijenti se savetuju da se jave lekaru ukoliko dođe do bilo kakvih znakova oštećenja jetre (bol u stomaku, žutica, mučnina, gubitak apetitita, itd.).

Imatinib može da izazove iritaciju gastrointestinalnog trakta, te se preporučuje uzimanje tableta sa hranom i većim količinama vode (najmanje 250 ml). U retkim slučajevima, ovaj lek može da izazove fatalne gastrointestinalne perforacije. Ukoliko osetite stomačne tegobe (npr. crnu stolicu ili prisustvo krvi u stolici) odmah se obratite vašem lekaru.

Imatinib može da izazove Stevens-Johnson sindrom i epidermalnu toksičnu nekrolizu, koja predstavljaju ozbiljna oštećenja kože, koja mogu da dovedu do sepse, pneumonije i otkazivanja organa, sa fatalnim ishodom. Ukoliko primetite bilo kakve promene na koži ili simptome slične gripu, odmah se obratite vašem lekaru.

Preporučuje se redovno praćenje TSH nivoa kod pacijenata koji uzimaju levotiroksin odnosno imaju hipotiroidizam, s obzirom da imatinib može da pogorša stanje kod ovakvih pacijenata.

Ozbiljna retencija tečnosti i edema je prijavljena kod relativno velikog broja pacijenata (preko 10%), pri čemu je najveći broj pacijenata sa ovim neželjenim efektom imao preko 65 godina. Pacijenti stoga trebaju redovno meriti kilažu, i ukoliko dođe do naglog skoka telesne težine ili primetite bilo kakve otoke, odmah obavestite vašeg lekara.

Primena imatiniba tokom trudnoće i dojenja

FDA klasifikuje ovaj lek u kategoriju D, što znači da imatinib ima toksična dejstva na fetus, te se ženama koje mogu da ostanu trudne, savetuje da koriste odgovarajuće kontraceptivne metode i izbegavaju da ostanu u drugom stanju dok su na terapiji ovim lekom.

Nije poznato da li se imatinib izlučuje u mleko dojilja, ali zbog mogućih toksičnih efekata ovog leka, dojenje treba izbegavati dok ste na terapiji ovim lekom.

Doziranje

Vaš lekar će odrediti odgovarajuću dozu leka koju treba da uzimate. Doza leka koja se treba uzimati umnogome zavisi od vrste bolesti koju imate, stanja u kojem ste, kao i telesne mase/površine i starosti.

Dozu može da odredi samo lekar sa dugogodišnjim iskustvom u terapiji karcinoma.

Imatinib postoji u dozama od 100 mg, 400 mg kao i 600 mg. Doze do 600 mg se mogu uzimati jednom dnevno, a ukoliko je doza veća od 600 mg (npr. 800 mg) onda se doza treba podeliti u više dnevnih doza.

Tabletu treba popiti sa dosta tečnosti, uz obrok, kako bi se smanjio rizik od gastrointestinalne iritacije.

Interakcije

Opisano je preko 500 interakcija imatiniba sa drugim lekovima, od kojih je čak 75 klasifikovano kao kliničke značajne.

Imatinib se ne treba koristiti sa sledećim lekovima:

 • Adalimumab i Baricitinib –lekovi koji se koriste u terapiji artritisa. Istovremena primena može da dovede do ozbiljnih infekcija koje mogu ugroziti život.
 • Acalabrutinib – lek koji se koristi za lečenje Non-Hodgkin limfoma. Istovremena primena povećava rizik od gastrointestinalnih tegoba (mučnina, povraćanje, dijareja, bol u stomaku, i dr.), aritmija, smanjenja broja krvnih ćelija kao i od nastanka drugih karcinoma.
 • Alfentanil – opiodni analgetik koji se koristi u terapiji jakih bolova. Istovremena primena povećava rizik od pojave respiratorne depresije, aritmije, i niskog krvnog pritiska.
 • Avanafil – lek koj se koristi za lečenje impotencije. Istovremena primena dovodi do značajnog povećanja koncentracije avanafila u krvi, što može da dovede do gubitka vida ili sluha, aritmija, bola u grudima, i niskog krvnog pritiska.
 • Avatrombopag – lek koji se koristi za lečenje trombocitopenije. Istovremena primena može da dovede do ozbiljnih komplikacija, kao što su tromboflebitis i trombozu portalne vene.
 • Cisasprid – gastrointestinalni prokinetik. Istovremena primena povećava rizik od ozbiljnih aritmija srca.
 • Bosutinib – lek koji se korsiti u terapiji karcinoma. Istovremena primena može da dovede do ozbiljnih neželjenih efekata, kao što su krvarenje, infekcije, i hepatotoksičnost.
 • Klozapin – lek koji se koristi u terapiji šizofrenije. Klozapin može da smanji broj krvnih ćelija, baš kao i imatinib, te se istovremena primena treba izbegavati.
 • Kolhicin – lek koji se koristi u terapiji gihta. Istovremena primena može da dovede do neurotoksičnih, nefrotoskičnih, hepatotoksičnih efekata kao i do oštećenja mišića.

Obavestite vašeg lekara o svim lekovima koje uzimate.

Neželjena dejstva

Imatinib može da izazove sledeća neželjena dejstva:

 • Bol u stomaku
 • Mučnina
 • Povraćanje
 • Bol u mišićima
 • Bol u kostima
 • Bol u zglobovima
 • Retencija tečnosti
 • Infekcije gornjeg respiratornog trakta
 • Povećanje telesne mase
 • Srčana insuficijencija
 • Hepatotoksičnost
 • Alergijska reakcija

Obavestite vašeg lekara ako primetite bilo koji neželjeni efekat.

Literatura

 1. USA Food and Drug Administration
 2. European Medicines Agency

Informacije na ovom sajtu su namenjene samo u svrhe edukacije i ni na koji način ne mogu zameniti posetu odgovaraćeg medicinskog stručnjaka. Uvek se posavetujte sa vašim lekarom ili farmaceutom ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica.

Podelite

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.