b&q gift cards online bath and body works forever red vanilla rum discontinued e gifts for anniversary tjs of edina coupons

Kvinapril

0

Informacije o leku Kvinapril, mere opreza, način primene, neželjena dejstva

Kvinapril je lek iz grupe ACE inhibitora (ACE-angiotenzin konvertujući enzim). Blokirajući ovaj enzim, kvinapril dovodi do širenja krvnih sudova, čime se olakšava protok krvi kroz krvne sudove i smanjuje krvni pritisak.

Kvinapril se koristi za lečenje srčane slabosti (srčana insuficijencija) i hipertenzije (visok krvni pritisak). Može se koristiti u kombinaciji sa diureticima (lekovi za izmokravanje), osim sa diureticima koji štede kalijuma (spironolakton, triamteren, amilorid, eplerenon).

Mere opreza

Kvinapril se ne sme primenjivati u sledećim stanjima:

 • Ako ste imali angioedem koji je nastao zbog korišćenje ACE inhibitora
 • Ako ste alergični na kvinapril ili druge slične lekove: enalapril, ramipril, kaptopril, cilazapril, perindopril, lizinopril i drugi.
 • Ako imate suženje aorte (aortna stenoza)
 • Ako ste trudni ili dojite.
 • Ako imate oboljenje koje se zove sistemski lupus (lupus eritematodes)
 • Ako imate reumatoidni artritis
 • Ako imate hipotenziju (nizak krvni pritisak)
 • Ako imate visok nivo kalijuma u krvi (hiperkalijemija)

Kvinapril se mora obazrivo primenjivati kod pacijenata sa oštećenjem bubrega.

Kvinapril se ne sme primenjivati u kombinaciji sa alkoholnim pićima, jer alkohol može da pojača dejstvo kvinapril tableta.

Na početku terapije moguća je pojava hipotenzije (nizak krvni pritisak), naročito ako ustajete naglo iz ležećeg položaja. Ako dođe do nesvestice, pacijenta treba postaviti u ležeći položaj i podići mu i ruke i noge. Obavestite lekara ako osetite vrtoglavicu ili imate osećaj kao da ćete da izgubite svest.

Potrudite se da promenite svoje životne navike kako biste uspešno održavali krvni pritisak u granicama normale:

 • Izbegavajte stres.
 • Ostavite cigarete.
 • Vežbajte najmanje pola sata dnevno
 • Jedite ribu barem 3 puta nedeljno i povećajte unos voća i povrća
 • Izbegavajte masnu i začinjenu hranu

Primena tokom trudnoće i dojenja

Prema američkoj agenciji za hranu i lekove, kvinapril spada u grupu D (FDA: Group D). To znači da kvinapril, dokazano oštećuje plod i ne sme se primenjivati tokom trudnoće!

Kvinapril prelazi u majčino mleko, te treba izbegavati dojenje dok ste na terapiji kvinapril tabletama. Umesto majčinog mleka, vašoj bebi možete davati adaptirana mleka.

Način primene

Kvinapril se primenjuje jednom dnevno, svakog dana u isto vreme.

Početna doza za lečenje visokog krvnog pritiska je 10 mg. Doza se može povećati dok se ne postigne željeni efekat. Uobičajena doza održavanja se kreće u rasponu od 20 mg do 40 mg jednom dnevno ili podeljena u dve doze odnosno 10 mg ili 20 mg dva puta dnevno (na svakih 12 sati).

Za lečenje srčane slabosti, koriste se niže doze kvinapril tableta (2.5 mg dnevno). Doza se može povećati prema potrebi.

Kvinapril tablete primenjujte onoliko dugo koliko vam je lekar preporučio. S obzirom da visok krvni pritisak često ne daje nikakve simptome, vi se možete dobro, ali bez obzira na to nemojte da prekidate sa uzimanjem kvinapril tableta.

Izbegavajte da ustajete naglo dok ste na terapiji kvinapril tabletama, jer vam se može javiti ortostatska hipotenzija (nesvestica usled naglog pada krvnog pritiska priliko naglog ustajanja iz ležećeg položaja).

Kvinapril se ne sme primenjivati u kombinaciji sa alkoholnim pićima!

Primena sa drugim lekovima (Interakcije)

Kvinapril tablete se ne smeju primenjivati u kombinaciji sa sledećim lekovima:

 • Lekovi koji se koriste za lečenje bola, temperature i reume kao što su: diklofenak (Diklofen), ibuprofen (Brufen), ketoprofen, flurbiprofen, sulindak, indometacin i drugi. Ovi lekovi kao i kvinapril, mogu da povise nivo kalijuma u krvi. Povećanje nivoa kalijuma u krvi može da izazove opasne srčane aritmije (nepravilan rad srca)! Zato se kombinacija kvinapril tableta sa ovim lekovima ne preporučuje!
 • Preparati kalijuma (npr.KCl-kalijum hlorid). Istovremena upotreba kvinapril tableta sa ovim preparatima može da povisi kalijum u krvi i da izazove srčane aritmije (nepravilan rad srca).
 • Diuretici (lekovi za izmokravanje) koji štede kalijum kao što su: spironolakton, eplerenon, triamteren, amilorid. Istovremena upotreba ovih lekova sa kvinapril tabletama može da povisi kalijum i da dovede do pojave srčanih aritmija (nepravilan rad srca).
 • Tetraciklini, lekovi koji se koriste za lečenje infekcija. Kvinapril može da smanji dejstvo ovih lekova.
 • Imunosupresivi, lekovi koji se koriste za lečenje autoimunih bolesti kao što su: ciklofosfamid, azatioprin, ciklosporin i drugi.
 • Alopurinol, lek koji se koristi za lečenje gihta (oboljenje zglobova).
 • Kortikosteroidi, lekovi za lečenje zapaljenskih stanja kao što su: metil prednizolon, prednizolon.
 • Lekovi za lečenje dijabetesa kao što su: insulin, aliskiren i drugi. Kvinapril može da pojača dejstvo ovih lekova i da dovede do pojave hipoglikemije (nizak nivo glukoze u krvi).
 • Litijum, koji se koristi za lečenje depresije. Kvinapril može da pojača dejstvo litijuma.
 • Antacidi, koji se koriste za neutralizaciju želudačne kiseline kao što su: aluminijum hidroksid, magnezijum hidroksid, natrijum hidrogen karbonat i drugi. Ovi lekovi mogu da smanje dejstvo kvinapril tableta.

Obavestite lekara o svim lekovima i biljnim preparatima koje uzimate.

Neželjena dejstva

Kvinapril može da izazove visok nivo kalijuma u krvi (hiperkalijemija) što se manifestuje pojavom slabošću mišića i nepravilnog rada srca. Ukoliko primetite ove simptome, odmah s javite lekaru.

Vrlo često se može javiti suv i uporan kašalj. Ponekad je kašalj toliko uporan, da vam lekar mora prepisati druge lekove.

Kvinapril može da izazove i sledeća neželjena dejstva: glavobolja, vrtoglavica, nesvestica, hipotenzija (nizak krvni pritisak), smanjeno mokrenje, mučnina, povraćanje, simptomi slični gripu (kašalj, groznica, upala grla), smanjenje broja leukocita u krvi (leukopenija), oštećenje jetre koje se manifestuje pojavom tamne mokraće i pojavom žutice-žuta prebojenost kože i očiju, suva usta, bol u stomaku, alergija.

Obavestite lekara ako primetite bilo koji neželjeni efekat.

Informacije na ovom sajtu su namenjene samo u svrhe edukacije i ni na koji način ne mogu zameniti posetu odgovaraćeg medicinskog stručnjaka. Uvek se posavetujte sa vašim lekarom ili farmaceutom ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica.

Podelite

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.