shoe station coupon code 2013 famous amos gift baskets as you wish coupons 2015 trad's garden center coupon diy decorative gift boxes

Lizinopril

0

Informacije o leku Lizinopril, mere opreza, način primene, neželjena dejstva

Lizinopril je lek iz grupe ACE inhibitora (inhibitori angiotenzin kovertujućeg enzima). Deluje tako što sprečava nastanak angitenzina u organizmu i tako širi krvne sudove, čime se snižava krvni pritisak.

Lizinopril se koristi u terapiji hipertenzije (visok krvni pritisak), srčane slabosti (srčana insuficijencija), nakon infarkta srca, za smanjivanje oštećenja bubrega kod dijabetičara.

Mere opreza

Lizinopril se ne sme primenjivati kod osoba koje su alergične na lizinopril ili druge slične lekove: enalapril, kaptopril, ramipril, cilazapril, fosinopril i drugi.

Lizinopril se ne sme primenjivati tokom trudnoće i dojenja, jer može da ošteti plod.

Lizinopril se mora primenjivati sa velikim oprezom u sledećim stanjima:

 • Oštećenje jetre
 • Pacijenata koji su na dijalizi
 • Hiperkalijemija (visok nivo kalijuma u krvi)
 • Oštećenje srčanih zalistaka ili suženje aorte (aortna stenoza)
 • Sistemski lupus (lupus eritematodes)
 • Reaumatoidni artritis

Lizinopril se ne sme primenjivati u kombinaciji sa alkoholnim pićima, jer alkohol može da pojača dejstvo lizinopril tableta.

Obavestite lekara ako uzimate preparate kalijuma. Lizinopril može da poveća nivo kalijuma u krvi, te istovremena primena sa preparatima kalijuma, može opasno da poveća nivo kalijuma u krvi i da dovede do aritmija (nepravilan rad srca).

Obavestite lekara ako uzimate lekove koji mogu da povećaju nivo kalijuma u krvi kao što su: diuretici (spironolakton, triamteren, amilorid), nesteroidni anti inflamatorni lekovi (ibuprofen, diklofenak, ketoprofen, flurbiprofen, sulindak, meloksikam, indometacin i drugi). Istovremena upotreba lizinopril tableta sa ovim lekovima može da dovede do opasnog povećanja nivoa kalijuma u krvi i pojave opasnih srčanih aritmija (nepravilan rad srca).

Obavestite lekara da uzimate lizinopril tablete ako planirate neku operaciju.

Ako osetite nesvesticu ili vrtoglavicu, nemojte da upravljate motornim vozilima ili mašinama.

Primena tokom trudnoće i dojenja

Lizinopril se ne sme primenjivati tokom trudnoće jer oštećuje plod!

Izbegavajte dojenje dok ste na terapiji lizinopril tabletama. Umesto majčinog mleka, vašoj bebi možete da dajete adaptirana mleka.

Način primene

Uobičajena početna doza lizinopril tableta je 10 mg jednom dnevno. Lizinopril tablete treba uzimati svakog dana u isto vreme. Lizinopril se može uzimati nezavisno od hrane, mada se preporučuje primena jedan sat pre obroka. Doza se može povećati i do 20 mg jednom dnevno, ukoliko vaš lekar smatra da je to potrebno.

Kod pacijenata sa oštećenjem bubrega, potrebno je smanjiti dozu lizinopril tableta.

Kod dece čija je telesna masa od 30-50 kg, lizinopril se primenjuje u dozi od 2.5 mg a kod dece čija telesna masa prelazi 50 kg, lizinopril se primenjuje u dozi od 5 mg jednom dnevno.

Uobičajena početna doza u terapiji srčane slabosti je 2.5 mg lizinopril leka jednom dnevno a nakon infarkta srca 5 mg lizinopril leka jednom dnevno. Doza se može povećavati u zavisnosti od težine stanja.

Kod dijabetičara koji uzimaju lizinopril da bi smanjili oštećenje bubrega početna doza iznosi 10 mg jednom dnevno.

Lizinopril se ne sme primenjivati u kombinaciji sa alkoholnim pićima.

Tabletu progutajte celu, uz čašu vode. Nemojte da lomite ili žvaćete lizinopril tabletu, jer to može smanjiti njeno dejstvo.

Imajte na umu da prva lizinopril tableta može da izazove značajniji pad krvnog pritiska, te da može doći do hipotenzije (nizak krvni pritisak), što vam može prouzrokovati nesvesticu.

Primena sa drugim lekovima (Interakcije)

Lizinopril se ne sme primenjivati u kombinaciji sa sledećim lekovima:

 • Diuretici koji štede kalijum kao što su: spironolakton, triamteren, amilorid.
 • Nesteroidni anti inflamatorni lekovi koji se koriste za lečenje bola u reume kao što su: ibuprofen (Brufen), diklofenak (Diklofen), ketoprofen, flurbiprofen, meloksikam (Movalis), indometacin, sulindak i drugi.
 • Preparati kalijuma (npr.kalijum hlorid-KCl).
 • Litijum, koji se koristi u terapiji depresije.
 • Aliskiren, koji se koristi u terapiji hipertenzije.
 • Preparate na bazi zlata, koji se koriste za lečenje reaumtskih bolesti.
 • Alopurinol, lek koji se koristi za lečenje gihta (oboljenje zglobova)
 • Prokainamid, lek koji se koristi za lečenje aritmija (nepravilan rad srca)
 • Imunosupresivi (azatioprin, ciklofosfamid), koji se koriste za lečenje autoimunih bolesti.

Obavestite lekara o svim lekovima ali i biljnim preparatima koje uzimate.

Neželjena dejstva

Lizinopril može da izazove sledeća neželjena dejstva: suv kašalj koji može biti vrlo uporan (javlja se često), glavobolja, vrtoglavica, nesvestica, mučnina, povraćanje, dijareja, pospanost, tahikardija (ubrzan rad srca), impotencija, ginekomastija (uvećanje grudi kod muškaraca), smanjenje broja leukocita (leukopenija), smanjeno ili otežano izlučivanje mokraće, Stevens-Johnson-ov sindrom (veoma teško oboljenje kože), suva usta, hipotenzija (nizak krvni pritisak), alergija i drugi.

Obavestite lekara ako primetite bilo koji neželjeni efekat.

Informacije na ovom sajtu su namenjene samo u svrhe edukacije i ni na koji način ne mogu zameniti posetu odgovaraćeg medicinskog stručnjaka. Uvek se posavetujte sa vašim lekarom ili farmaceutom ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica.

Podelite

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.