nobile gucci discontinued slackers slackline coupon cricket warehouse coupon paper gift bow template retro fitness coupons 2013

Napomena

Napomena – Obavezno pročitati pre korišćenja sajta

Sajt webmedicina.rs (u daljem tekstu Webmedicina) je internet portal namenjen svima radi informisanja o lekovima i bolestima. Portal sadrži i druge medicinske teme (kao što su dijete). Ovaj sajt je namenjen samo za informisanje kao i u edukativne svrhe i ni na koji način ne može zameniti posetu lekaru ili drugim medicinskim stručnjacima. Ukoliko imate problema sa zdravljem, bilo kakva pitanja ili trebate konsultacije, uvek se trebate obratite odgovarajućem medicinskom stručnjaku.

Webmedicina se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu koja je nastala kao posledica korišćenja (direktnog ili indirektnog) sajta webmedicina.rs.

Pre nego što primenite bilo kakav savet koji se nalazi na sajtu webmedicina, morate se konsultovati sa vašim lekarom ili drugim medicinskim stručnjakom.

Webmedicina se ne može smatrati odgovornom za bilo kakve povrede ili oštećenja koja nastaju kao posledica direktnog i indirektnog korišćenja sajta i njegovog sadržaja, ili zbog oslanjanja na informacije koje se nalaze na vašem sajtu.

Iako se tekstovi na sajtu pišu od strane magistara farmacije, Webmedicina ne može da garantuje taćnost i pouzdanost svih informacija. Iz tog razloga, Webmedicina nije odgovorna ukoliko dođe do bilo kakvih zdravstvenih problema usled korišćenja portala Webmedicina. Tekstovi na portalu uglavnom nastaju korišćenjem odgovarajuće literature (Uputstvo za korišćenje leka sa sajta Agencije za lekove i medicinska sredstva Republike Srbije kao i na osnovu kliničkih studija, najvećim delom objavljenih na PubMed-u).

Samim tim što koristite sajt webmedicina.rs, Vi ste saglasni sa ovom napomenom. Svaki korisnik je obavezan da pre pristupanja sajtu i njegovog korišćenja, pročita i saglasi se sa ovom napomenom i uslovima korišćenja. Ukoliko niste saglasni, molimo Vas da ne koristite naš portal.

Takođe, Webmedicina nije odgovorna ukoliko dođe do bilo kakvih oštećenja, gubitaka ili propuštenih prilika koji nastaju usled korišćenja našeg portala. To obuhvata i sve viruse koji su mogu javiti na vašem kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu.

Webmedicina ima puno pravo da promeni, izbriše ili zameni sadržaj koji se nalazi na sajtu.

Sadržaj našeg sajta je zaštićen zakonom o autorskim pravima Republike Srbije i nije dozvoljena upotreba informacija sa našeg sajta, bez pristanka vlasnika portala.

Webmedicina.rs je lociran u Beogradu, Republika Srbija, te se sve pritužbe mogu rešavati isključivo u Beogradu.

Informacije na ovom sajtu su namenjene samo u svrhe edukacije i ni na koji način ne mogu zameniti posetu odgovaraćeg medicinskog stručnjaka. Uvek se posavetujte sa vašim lekarom ili farmaceutom ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica.