Norfloksacin

0

Norfloksacin – Mere opreza | Način primene | Neželjeni efekti

Norfloksacin je lek iz grupe fluorohinolonskih antibiotika. Deluje na bakterijske enzime DNK giraza i topoizomeraza IV čime inhibira sintezu bakterijske DNK, što vodi ka smrti bakterijske ćelije. Ima šriok spektar dejstva i ddeluje baktericidno i na gram pozitivne i na gram negativne bakterije. Deluje baktericidno i na bakteriju koja se zove Escherichia coli i koja je najčešći uzročnik urinarnih infekcija. Iz tog razloga, Norfloksacin se najčešće koristi za lečenje urinarnih infekcija.

Mere opreza

Norfloksacin se ne sme koristiti u sledećim situacijama:

 • Preosetljivost na hinolonske antibiotike
 • Deca mlađa od 18 godina
 • Trudnoća
 • Aritmije

Norfloksacin se ne treba primenjivati kod pacijenata koji imaju epilepsiju, jer su istraživanja pokazala da fluorohinoloni mogu, u retkim situacijama, da izazovu konvulzije.

Norfloksacin može da izazove tendinopatiju i rupturu tetive koja zahvata najčešće Ahilovu tetivu. Ukoliko primetite bol ili bilo kakve promene na mišićima/tetivi, odmah prekinite da uzimate lek i obratite se vašem lekaru.

U istraživanjima se pokazalo da pacijenti koji se previše izlažu suncu dok su na terapiji ovim lekom, imaju povećan rizik od pojave fotosenzitivnosti (povećana osetljivost na sunce). Ako primetite promene na koži, terapiju treba odmah prekinuti.

Prijavljeni su slučajevi egzecerbacije mijastenije gravis kod pacijenata koji su uzimali Norfloksacin. Iz tog razloga, Norfloksacin se ne treba primenjivati kod pacijenata koji boluju od ove bolesti.

Ne sme se koristiti kod pacijenata koji imaju nedostatak enzima glukozo-6-fosfat dehidrogenaza, jer takvi pacijenti imaju povećan rizik od hemolitičke anemije.

Norfloksacin se povezuje sa produženjem QT intervala i ne sme se koristiti kod pacijenata koji već imaju aritmije.

Norfloksacin, trudnoća i dojenje

Ispitivanja na pacovima su pokazala da Norfloksacin izaziva fetalne defekte i abnormalnosti, pa se njegova primena tokom trudnoće ne preporučuje.

Za sada nema podataka da li se Norfloksacin izlučuje u mleko dojilja ili ne, pa je potrebno izbegavati dojenje dok ste na lečenju ovim lekom.

Doziranje

Norfloksacin postoji u obliku tablete u dozi od 400 mg. Tabletu progutajte celu, uz 250 ml obične vode. Nemojte da koristite mineralnu vodu ili voćne sokove obogaćene kalcijumom ili magnezijumom, jer to može smanjiti apsorpciju i samim tim i efikasnost ovog leka. Ako uzimate preparate kalcijuma, magnezijuma ili gvožđa, neophodno je da napravite razmak od najmanje 2 sata između uzimanja tih dijetetskih suplemenata i Norfloksacin tableta.

Preporučeno doziranje se nalazi u tabeli ispod:

Indikacija Preporučeno doziranje
Nekomplikovane urinarne infekcije 400 mg na svakih 12 sati tokom tri dana
Komplikovane urinarne infekcije 400 mg na svakih 12 sati tokom sedam dana
Prevencija recidiva urinarnih infekcija 400 mg na svakih 12 sati tokom tri meseca

 

Interakcije

Norfloksacin može da interaguje sa sledećim lekovima:

 • Kortikosteroidi (metilprednizolon, triamcinolon, prednizolon, prednizon, deksametazon, hidrokortizon i drugi). Istovremena primena ovih lekova sa Norfloksacinom dovodi do povećanja rizika od pojave tendinopatije.
 • Narkotički analgetici (tramadol, fentanil, alfentanil, morfin i drugi). Istovremena primena sa ovim lekovima povećava rizik od pojave konvulzija.
 • Bupropion (lek koji se koristi za lečenje depresije i prestanak pušenja). Istovremena primena sa ovim lekom povećava rizik od pojave konvulzija.
 • Antiaritmici (dizopiramid, amiodaron, sotalol, hinidin, meksiletin, flekainid i propafenon). Istovremena primena sa ovim lekovima povećava rizik od pojave aritmija.
 • Klozapin (lek koji se koristi za lečenje psihoza i šizofrenije).
 • Ropinirol (lek koji se koristi za lečenje Parkinsonove bolesti).
 • Anagrelid (lek koji je indikovan za smanjenje broja trombocita u krvi). Istovremena primena povećava rizik od krvarenja.
 • Haloperidol i droperidol (antipsihotici). Istovremena primena sa ovim lekovima povećava rizik od aritmija.
 • Selektivni inhibitori preuzimanja serotonina (antidepresivi), kao što su: escitalopram, citalopram, fluoksetin, sertralin i drugi. Istovremena primena sa ovim lekovima povećava rizik od aritmija.
 • Mifepriston (lek koji se koristi za prekid trudnoće). Istovremena primena sa ovim lekom povećava rizik od pojave aritmija.

Neželjena dejstva

Norfloksacin može da izazove sledeća neželjena dejstva:

 • Tendinopatija
 • Produženje QT intervala i posledično pojavu aritmija koje mogu biti ugrožavajuće po život
 • Fotesenzitivnost
 • Stevens-Johnson sindrom
 • Konvulzije
 • Gijen-Bareov sindrom
 • Glavobolja i vrtoglavica
 • Vaginalna gljivična infekcija
 • Gubitak apetita
 • Depresija
 • Anksioznost
 • Halucinacije
 • Razdražljivost
 • Gubitak funkcije bubrega
 • Alergijske reakcije

Reference

 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2124211
 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22035890
 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2309517
 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3930024/
 5. PIL

Informacije na ovom sajtu su namenjene samo u svrhe edukacije i ni na koji način ne mogu zameniti posetu odgovaraćeg medicinskog stručnjaka. Uvek se posavetujte sa vašim lekarom ili farmaceutom ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica.

Podelite

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.