Beta blokatori
0

Informacije o leku Acebutolol, mere opreza, način primene, neželjeni efekti Acebutolol spada u grupu lekova…

1 69 70 71