bealls printable coupons august 2013 gag gifts secret santa under skoal long cut wintergreen coupons cute christmas gifts for boyfriend yahoo homemade jar gifts hot chocolate wholesale tiffany blue boxes gift favors

Perindopril

0

Informacije o leku Perindopril, mere opreza, način primene, neželjena dejstva

Perindopril je lek iz grupe inhibitora angiotenzin konvertujućeg enzima, takozvani ACE inhibitori. Deluje tako što sprečava nastajanje angiotenzina u organizmu. Angiotenzin je supstanca koja izaziva sužavanje krvnih sudova. Sprečavanjem nastanka angiotenzina, periondopril izaziva vazodilataciju (širenje krvnih sudova). Širenje krvnih sudova olakšava protok krvni kroz krvne sudove, čime se smanjuje krvni pritisak.

Perindopril se koristi za lečenje hipertenzije (visok krvni pritisak), sprečavanje komplikacija nakon infarkta srca i za lečenje srčane slabosti (srčana insuficijencija).

Mere opreza

Perindopril se ne sme primenjivati kod pacijenata koji su alergični na perindopril ili druge slične lekove: enalapril, ramipril, cilazapril, kaptopril, lizinopril i drugi. Simptomi alergije su: svrab, crvenilo, otok lica, otok jezika, otežano disanje. Odmah se obratite lekaru ukoliko primetite bilo koji simptom alergije.

Perindopril se ne sme primenjivati tokom trudnoće jer može da ošteti plod.

Perindopril se mora primenjivati uz veliki oprez kod pacijenata koji imaju oštećenje bubrega ili oštećenje jetre.

Perindopril se ne sme primenjivati kod pacijenata koji imaju nizak krvni pritisak (hipotenzija). Perindopril može dodatno da snizi krvni pritisak i da izazove komplikacije kod ovakvih pacijenata. Ako ste prethodno koristili diuretike (lekovi za izmokravanje), obavestite lekara, jer je u tom slučaju povećan rizik od nastanka niskog krvnog pritiska (hipotenzija).

Perindopril se ne sme primenjivati kod pacijenata koji imaju aortnu stenozu (suženje aorte), oštećenje srčanih zalistaka ili visok nivo kalijuma u krvi (hiperkalijemija).

Obavestite lekara ako uzimate diuretike (lekovi za izmokravanje) koji štede kalijum kao što su: spironolakton, traimteren, amilorid. Istovremena upotreba ovih lekova sa perindopril tabletama može da dovede do opasnog povećanja nivoa kalijuma u krvi i do pojave srčanih aritmija (nepravilan rad srca).

Obavestite lekara i ako uzimate nesteroidne anti inflamatorne lekove koji se koriste za lečenje bola kao što su: ibuprofen (Brufen), diklofenak (Diklofen), meloksikam (Movalis) i druge. Ovi lekovi, kao i perindopril, mogu da povećaju nivo kalijuma u krvi i da izazovu pojavu srčanih aritmija (nepravilan rad srca).

Nemojte da uzimate preparate kalijuma dok ste na terapiji perindopril tabletama (kao što je kalijum hlorid-KCl).

Obavestite lekara i ako uzimate lekove za lečenje dijabetesa (npr. insulin, aliskiren i drugi).

Primena tokom trudnoće i dojenja

Perindopril se ne sme primenjivati tokom trudnoće, jer oštećuje plod.

Izbegavajte dojenje dok ste na terapiji perindopril tabletama. Dok koristite perindopril, kao  zamenu za majčino mleko, možete da primenjujete adaptirana mleka.

Način primene

Perindopril treba uzeti ujutru na prazan stomak (pre doručka). Perindopril se uzima jednom dnevno.

Doziranje zavisi od stanja pacijenta. Terapiju treba početi manjim dozama (2 mg ili 4 mg jednom dnevno, ujutru). Doza se zatim može povećati dok se ne postigne željeni efekat. Doza se može povećati do 8 mg jednom dnevno, ujutru na prazan stomak.

Doziranje je isto i za lečenje hipertenzije (visok krvni pritisak), srčane slabosti (srčana insuficijencija) i za sprečavanje nastanka komplikacija nakon infarkta srca.

Dozu treba smanjiti kod pacijenata koji imaju oštećenje bubrega.

Perindopril se ne treba primenjivati kod dece.

Izbegavajte primenu alkoholnih pića, jer alkohol može da utiče na dejstvo perindopril tableta.

Tabletu progutajte celu, uz čašu vode. Nemojte da lomite ili žvaćete tablete, s obzirom da to može da utiče na dejstvo perindopril tableta.

Perindopril tablete trebate da primenjujete onoliko dugo koliko vam je lekar preporučio.

Visok krvni pritisak ne daje nikakve simptome, tako da je potrebno da uzimate perindopril tablete iako se osećate dobro. Vrlo je važno da vam krvni pritisak bude u granicama normale, jer krvni pritisak može da dovede do pojave infarkta i šloga!

Pored uzimanja tableta, promenite i svoje životne navike: izbegavajte stres, ostavite cigarete, vežbajte najmanje 30-45 minuta dnevno i izbegavajte masnu i začinjenu hranu.

Izbegavajte da ustajete naglo iz ležećeg položaja, jer vam se može javiti nesvestica, zbog naglog pada krvnog pritiska.

Primena sa drugim lekovima (Interakcije)

Perindopril se ne sme primenjivati u kombinaciji sa sledećim lekovima:

  • Litijum, koji se koristi u terapiji depresije.
  • Preparati kalijuma.
  • Diuretici (lekovi za izmokravanje) koji štede kalijum kao što su: spironolakton, amilorid, eplerenon, triamteren.
  • Lekovi koji se koriste u terapiji bol, reume i povišene temperature kao što su: ibuprofen (Brufen), diklofenak (Diklofen), ketoprofen, flurbiprofen, sulindak i drugi.
  • Lekovi koji se koriste za lečenje dijabetesa kao što su: insulin, aliskiren. Perindopril može da pojača dejstvo ovih lekova i da snizi nivo glukoze u krvi.
  • Preparati zlata. Istovremena upotreba sa ovim preparatima, povećava rizik od pojave neželjenih efekata kao što su: nizak krvni pritisak (hipotenzija), mučnina, povraćanje, crvenilo. Ova reakcija se naziva nitritoidna reakcija.
  • Efedrin i pseudoefedrin. Ovi lekovi mogu da smanje dejstvo perindopril tableta.
  • Amitriptilin, nortriptilin, desimipramin, imipramin, koji se koriste za lečenje depresije.

Obavestite lekara o svim lekovima i biljnim preparatima koje uzimate.

Neželjena dejstva

Perindopril može da izazove sledeća neželjena dejstva: crvenilo, glavobolja, vrtoglavica, suv kašalj, zamućen vid, nizak krvni pritisak (ovi neželjeni efekti se javljaju često),mučnina, povraćanje, zatvor (opstipacija), dijareja, bol u stomaku,  poremećaj varenja, slabost, ubrzan rad srca (tahikardija), hiperkalijemija (visok nivo kalijuma u krvi), aritmije (nepravilan rad srca), zbunjenost, smanjenje broja leukocita (leukopenija), alergija i drugi.

Obavestite lekara ako primetite bilo koji neželjeni efekat.

Informacije na ovom sajtu su namenjene samo u svrhe edukacije i ni na koji način ne mogu zameniti posetu odgovaraćeg medicinskog stručnjaka. Uvek se posavetujte sa vašim lekarom ili farmaceutom ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica.

Podelite

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.