Srebro sulfadiazin krem

0

Srebro sulfadiazin krem – Mere opreza | Način primene | Neželjeni efekti

Srebro sulfadiazin je antibiotik namenjen za lokalnu primenu i deluje bakteriostatski. Ovaj lek sprečava razmnožavanje bakterija čime sprečava dalje širenje infekcije. Najčešće se koristi za prevenciju infekcija kod opekotina drugog i trećeg stepena i kod presađivanja kože. Koristi se i u terapiji infekcija koje prate dekubitus.

Mere opreza

Pacijenti koji su alergični na srebro ili njegove soli, ne smeju da koriste ovaj lek.

Iako je ovaj lek namenjen za lokalnu primenu, prijavljeni su slučajevi akutne bubrežne insuficijencije koja se javila usled primene ovog leka na kožu. 1 Iz tog razloga, Srebro sulfadiazin krem se ne sme primenjivati kod pacijenata koji imaju oštećenje bubrega.

Prijavljeni su i slučajevi erythema multiforme kod pacijenata koji su uzimali ovaj lek, pa se ne treba primenjivati kod pacijenata koji već imaju ili su imali ovu bolest kože. 2

Srebro sulfadiazin se ne treba primenjivati kod pacijenata koji imaju retko nasledno oboljenje koje se odlikuje nedostatkom enzima glukozo-6-fosfat dehidrogenaza. Primena ovog leka kod pacijenata sa ovim naslednim oboljenjem, može da izazove hemolitičku anemiju (anemija koja nastaje usled hemolize-razgradnje eritrocita).

Srebro sulfadiazin se ne sme primenjivati ni kod trudnica kod kojih opekotine zahvataju manje od 20% kože.

Srebro sulfadiazin se ne sme primenjivati kod dojilja.

Ovaj lek se mora vrlo obazrivo primenjivati i kod pacijenata koji imaju insuficijenciju jetre. Neophodno je pažljivo pratiti funkciju bubrega i jetre dok ste na terapiji ovim lekom.

Imajte na umu da ovaj lek može da izazove promenu boje kože u sivo (tzv.agririja). 3 Ovaj neželjeni efekat se češće javlja ako izlažate tretirani deo kože sunčevoj svetlosti. Agririja ne zahteva prekid terapija i brzo se povlači nakon prekida terapije.

Srebro sulfadiazin, trudnoća i dojenje

Srebro sulfadiazin spada u sulfonamide a ova jedinjenja se povezuje sa povećanim rizikom od pojave kernikterusa kod nerođenih beba i odojčadi, jer njihova jetra nije sposobna da metaboliše ovaj lek, što uzrokuje povećanje nivoa bilirubina u krvi i pojave kerninkterusa.

Treba izbegavati primenu ovog leka tokom trudnoće i dojenja.

Način primene

Srebro sulfadiazin je dostupan na tržištu u obliku 1% krema. Treba primeniti tanak sloj krema (otprilike 1.5 mm) na prethodno očišćenu i obrađenu ranu, jednom ili dva puta dnevno.

Ukoliko nenamerno uklonite krem, morate ga ponovo naneti.

Interakcije

Srebro sulfadiazin ne treba koristiti istovremeno sa sledećim lekovima:

 • Oralni antikoagulansi (npr. acenokumarol i varfarin)
 • Oralni antidijabetici
 • Antiepileptici (npr. difenilhidantoin i fenitoin)
 • Lokalni anestetici, kao što su: lidokain, prokain i benzokain.
 • Metotreksat (lek koji se koristi za lečenje karcinoma). Istovremena primena Srebro sulfadiazin krema sa ovim lekom povećava rizik od toksičnih efekata Metotreksat leka.
 • Cimetidin (lek koji se koristi za lečenje čira na želucu i dvanaestopalačnom crevu). Istovremena primena ova dva leka povećava rizik od pojave smanjenog broja leukocita u krvi (leukopenija)-

Nema poznatih interakcija sa hranom ili pićima.

Neželjena dejstva

Neželjena dejstva Srebro sulfadiazin krema su:

 • Alergijske reakcije praćene svrabom, osećajem pečenja ili pojavom osipa na koži (javlja se često)
 • Leukopenija odnosno smanjen broj belih krvnih zrnaca u krvi (javlja se često)
 • Kristalurija (pojava kristala u urinu). Ovaj neželjeni efekat se češće javlja ako se ovaj lek primeni na veće površine kože
 • Hepatotoksičnost
 • Glavobolja
 • Pospanost
 • Vrtoglavica
 • Ataksija (teturan hod)
 • Erytema multiforme
 • Siva prebojenost kože (agririja)
 • Kernikterus kod beba

Reference

 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16327720
 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6640389
 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14512929

 

Informacije na ovom sajtu su namenjene samo u svrhe edukacije i ni na koji način ne mogu zameniti posetu odgovaraćeg medicinskog stručnjaka. Uvek se posavetujte sa vašim lekarom ili farmaceutom ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica.

Podelite

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.