Sumamed

0

Sumamed – Mere opreza | Način primene | Neželjeni efekti

Sumamed (azitromicin) je antibakterijski lek namenjen za sistemsku primenu. Pripada grupi lekova koji se zvou makrolidni antibiotici. Hemijski, Sumamed se klasifikuje u azalide. Nastao je dodavanjem atoma azota na laktonski prsten molekula eritromicina (još jedan antibiotik).

Mehanizam dejstva

Mehanizam dejstva ovog leka je zasnivan na supresiji sinteze proteina bakterija koja nastaje kao rezultat vezivanja leka za 50S subjedinicu ribozoma i inhibicije translokacije peptida.

Rrezistencija na ovaj lek se može javiti i ona može biti stečena ili prirodna. Tri osnovna mehanizma bakterijske rezistencije na ovaj lek su:

 • Promena ciljnog mesta
 • Promene u transportu antibiotika
 • Modifikacija antibiotika

Indikacije

Sumamed se primenjuje u sledećim indikacijama:

 • Bronhitis
 • Sinuzitis
 • Vanbolnička pneumonija
 • Farnigitis
 • Tonzilitis
 • Otitis media
 • Infekcija kože
 • Infekcije mekih tkiva
 • Nekomplikovane genitalne infekcije izazvane hlamidijom

Kontraindikacije i mere opreza

Sumamed je kontraindikovan u sledećim stanjima:

 • Alergija na azitromicin ili bilo koji drugi makrolidni antibiotik

Oprez je potreban u sledećim stanjima:

 • Kod pacijenata sa značajnim oštećenjem funkcije jetre. Zabeleženi su slučajevi hepatotoksičnosti kod pacijenata koji su uzimali ovaj lek.1
 • Kod pacijenata koji uzimaju ergot alkaloide (lekovi za lečenje migrene). Istovremena primena ovih lekova sa Sumamed lekom, povećava rizik od ergotizma (trovanje ergot alkaloidima).
 • Kod pacijenata koji imaju aritmije ili druge srčane bolesti. Sumamed je povezivan sa izazivanjem torsade de pointes – opasna vrsta aritmije.2
 • Kod pacijenata sa mijastenijom gravis. Prijavljeni su slučajevi egzecerbacije mijastenije gravis kod pacijenata koji su uzimali ovaj lek.

Sumamed, trudnoća i dojenje

U jednoj studiji koja je obuhvatila 129 žena, nisu zabeležena malformacije uzrokovane ovim lekom.3 Zbog toga, ovaj lek se klasifikuje u grupu B, ali se može primenjivati samo uz preporuku i nadzor lekara.

Prelazi u mleko dojilja, pa se dojenje treba izbegavati dok ste na terapiji ovim lekom.

Doziranje

Najčešća su dva režima doziranja i to:

 • Prvi režim doziranja: Prvog dana uzeti 250 mg Sumamed leka ujutru i uveče a naredna četiri dana uzeti po 250 mg Sumamed leja dnevno. Dakle, prvog dana uzeti 500 mg a naredna četiri dana 250 mg dnevno.
 • Drugi režim doziranja: Uzimati 500 mg jednom dnevno tokom tri dana.

Tablete su namenjene samo za decu čija je telesna masa veća od 100 pounds (45 kg).

Vaš lekar će odrediti način primene leka za vas.

Interakcije

Sumamed može da interaguje sa sledećim lekovima:

 • Ciklosporin
 • Ergot alkaloidi
 • Varfarin
 • Teofilin
 • Digoksin
 • Anti-aritmici (npr. amiodaron)
 • Nelfinavir i efavirenz
 • Cisaprid
 • Antacidi
 • Triazolam
 • Fentanil i metadon
 • Antipsihotici (npr. klozapin i haloperidol)

Neželjena dejstva

Sumamed može da izazove sledeća neželjena dejstva:

 • Bol u uhu
 • Groznica
 • Gubitak apetita
 • Štucavica
 • Osećaj stezanja u grudima
 • Problemi sa vidom
 • Problemi sa sluhom
 • Promene raspoloženja i depresija
 • Simptomi slični gripu
 • Alergija

Reference

 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3229800/
 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4040726/
 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1481555/

 

Informacije na ovom sajtu su namenjene samo u svrhe edukacije i ni na koji način ne mogu zameniti posetu odgovaraćeg medicinskog stručnjaka. Uvek se posavetujte sa vašim lekarom ili farmaceutom ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica.

Podelite

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.